Kvinnetreff. 8.mars
lekker kabaret med logo.

Kvinnetreff 8.mars

Dette er dagen da kvinnene i bygda blir invitert til sosialt samvær på Dølhall.

På invitasjonen var det info om Tradisjonsmatjakten i NBK. Vi ønsket bidrag om noen hadde en spesiell matskatt her i Dagali. Det kom flere forslag, men det var vel et av dem som pekte seg ut. ...

Gerd Aasberg snakket om hvordan "så frø inne"og gode tips i den forbindelse. Hun la ikke skjul på at det er mye arbeid å passe på skjøre spirer/planter, men også veldig moro når en kan høste av det som ble sådd.  Viktig - les på frøpakka!

Det var kveldsmat med diverse pålegg og kabaret - med DBK-logo. Kabaret  ble mye brukt før, men som fortsatt smaker fortreffelig. Det ble noe mimring rundt matbordet om nettopp det.

Sigrid som ledet kvelden, minnet oss om at selv i 2017 trenger vi 8.mars. Vi har kommet langt, men det står fortsatt noe igjen - som f.eks lik lønn for likt  arbeid.

Det var godt frammøte. Kvinnefellesskap er en bygdekvinnesak - medlem eller ikke.

 

Bli medlem