Dagali kirke kan skimtes til høyre i bildet.

Ny infotavle om Dagali kirke og kirkehistorien

 I høst har Bygdekvinnelaget og gode medhjelpere, fått avslutta arbeidet med info-tavle om Dagali kirke og historia før og etter den ble bygd i 1850.

 

Tavla er plassert ved Bygdevegen ved nedkjøringa til kirka.  Det har vært et ønske om å få fram noe av historia om den lange vegen folk hadde til kirke før og etter 1850. Ikke bare fra Dagali, men også fra Sør-Skurdalen og Tunhovd som soknet til samme kirke.

Tavla er to-delt: Den ene omhandler Dagali kirkes historie siden den ble bygd i 1850.                                                                                                                                                                                                     Den andre omhandler Kjørkjeslepun som ble brukt: Sør- Skurdalen – Dagali, Tunhovd – Dagali ( den ble brukt til Dagali kirke og Leggsta’n),  Dagali – Uvdal.  Det ble bygd ei kirkestue omtrent samtidig med kirka. Den ble flyttet og ble skolestue for Dagali i 1880.

Dagali Bygdekvinnelag har arbeidet med infotavler om kulturminner i bygda gjennom flere år.  For 2 år siden ble det satt opp en info- tavle ved Gjermunds grav og en ved Leggsta’n.                                            Det er medlemmene i Bygdekvinnelaget sammen med gode medarbeidere, som har samlet stoff, bilder, illustrasjoner og kart.

Tavlene har norsk og engelsk tekst. Mikanor har laget tavlene.

 Bygdekvinnelaget arbeider for å bevare vår bygdekultur til beste for bygdefolk, hyttefolk og turister.

Bygdekvinnelaget har fått økonomisk støtte fra Hol kommune, kulturetaten, Skue sparebank og Sparebanken 1.

               logo                      jubileumslogo                                                                                                                                                                  

                                     

Bli medlem