Eidsbygda Bygdekvinnelag Anno 2019 foto: Liv Borghild Hildre
Eidsbygda Bygdekvinnelag Anno 2019 foto: Liv Borghild Hildre

Eidsbygda Bygdekvinnelag 80 år

17. FEBRUAR 1939 BLEI EIDSBYGDA BONDEKVINNELAG STIFTA. Møtet blei halde hos A.P. Strømme. Fru Rypdal  fra Tresfjord var med .

Det var 21 som melde seg inn.

Første styret:

Kristine Stømme    formann

Hilda Norvik           nestformann

Julie Eide               kasserar

Johanna Lerheim   sekretær

 

Vara:              Irene Friisvoll, Emilie Ora, Borghild Haukeberg  og  Mathilde Eide.

Medlemskontigenten var 50 øre Medlemsmøtene skulle vere på Eidsiva.

Alle skulle ta med kopp, og oppvarminga skulle gå på omgang. Det skulle vere utlodning på enkelte møter.

Slik startet historien til Eidsbygda Bygdekvinnelag!

Her er litt av historia vår.

/sites/bygdekvinnelaget/files/user/scanned_from_a_xerox_multifunction_printer_1_0.pdf

Jubileet ble feiret på Woldstad gard i Isfjorden. 

Det er alltid kjekt å komme til Woldstad gard. Nydelig kortreist mat med ny vri smakte helt fortreffelig.

Gudrun startet det hele med å synge oss velkommen.  Hun fortalte også hvor den kortreiste maten kom fra. og hun fortalte om hvor hun kombinerte med kortreist mat og opplevelseturer.

Leder i Eidsbygda Anita Brude Hollingsæter ønsket alle velkommen 

Under maten ble det flere taler og overraskelser

Monika Frisvold Vågan fikk gleden av å ha historietimen  

Liv Borghild Hildre fra fylkeslaget  framsnakket alt det flotte laget vårt har gjort og overrakte en blomsterhilsen fra fylkeslaget.  

Anita Brude Hollingsæter overrakte Gunvor Dyvik Friisvold  hedersbevisning for den flott innsatsen hun har gjort for Eidsbygda Bygdekvinnelag og  for organisasjonen ellers. 

Gunvor Dyvik Friisvold har vært medlem i Eidsbygda Bygdekvinnelag i 40 år, hun har vært i styre i mange år også som leder. Gunvor har også hatt flere verv i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag også som leder. Gunvor sitter i dag som nestleder i valgnemda for Norges Bygdekvinnelag. 

Tusen takk Gunvor for den flotte jobben du har gjort ! Vi er takknemlig for du fortsatt er en aktiv medlem. 

Ellers kan vi nevne at Johanna Lerheim har også sittet i fylkeslaget for en del år siden.

Gunhild Friisvold har også jobbet for Norges Bygdekvinnelag som sekritær  på 50 tallet. Hun var også en ildsjel for Eidsbygda Bygdekvinnelag.

Brit Halkjelsvik Friisvold har også verv i Eidsbygda Bygdekvinnelag også som leder, hun har også sittet som fylkeslagleder i flere år. Hun har også sittet i valgnemda i Norges Bygdekvinnelag. Brit er også æresmedlem som hun fikk for den flotte jobben hun gjorde i norges Bygdekvinnelag, og den ble utdelt av Møre og Romsdal Bygdekvinnelag.

Dagens fylkesleder er også fra Eidsbygda Bygdekvinnelag.

Dette sier litt om aktiviteten og intressen for den flotte organisasjon Norges Bygdekvinnelag er.

Håper mange av dere åpner linken og leser historien for Eidsbygda Bygdekvinnelag. Hva hadde lokalsamfunnet vårt vært uten Bygdekvinnelag?

Dere ser også kampen vi har og har hatt for sentralisering. 

Etter hovedmiddagen ble det bildeframvisning framført av Monica Dahle Skiri, så ble det kaffe og kake.

Anita Brude Hollingsæter overbringte blomster og hilsen fra Brit Halkjelsvik Friisvold.

Konkusjon er at vi er stolte Bygdekvinner. Eidsbygda Bygdekvinnelag har nå 29 medlemmer. Det meste vi har hatt er 32. Håper vi ser flere til neste jubilèum!

Vi er opptatt av å skape trivel, stolthet og glede i lokalsamfunnet vårt. Vi skal være engasjerte, vi skal respektere hverandre og være åpne og ærlige. Dette er Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler.

Bli medlem