Høsttakkegudstjeneste i Eid kirke

I tradisjons tro pyntet Eidsbygda Bygdekvinnelag Eid kirke til Høsttakkegudstjenesten.

Dette er en fin tradisjon som har vært i mange år.

Det var en fin gudstjenste med blant annet presentasjon av årets konfirmanter,

Denne gangen var det også dåp.

Etter gudstjenesten bydde Bygdekvinnelaget på kirkekaffe.

Dette ble det satt stor pris på.

 

 

 

Bli medlem