Fitjar Bygdekvinnelag. Hordaland

Fitjar (Bondekvinnelag)  vart stifta 23 nov. 1952, medlemstalet ved start var 22 medlemma.

Stifta av Agnes Kvåle frå Voss og Karen Rydland  Fitjar. 13 interesserte møtte opp. Det vart vald  styre og desse kom med: Anna Nesbø, Signy Vik,Rebekka Henriksen,Ragnhild Prestbø og Elisabeth Rimmereid som også vart vald til leiar.

2006  valde Øverebygda Bygdekvinnelag og Osternes Bygdekvinnelag  å melda seg inn i Fitjar Bygdekvinnelag.

Navneendring frå Bondekvinnelag til Bygdekvinnelag vart endra 2008

Laget har våre aktiv i bygda i alle år fram til idag.

Og har idag 17 jan 2018 ,  44 medlemmar.

Bli medlem