Årsmøteprotokoll, 2019

Årsmøtet ble holdt på Wolstad gard 4. november 2019.

Se årsmøteprotokollen fra årsmøtet på Wolstad gard 4. november 2019 med årsmelding og regnskapsoversikt som vedlegg nedenfor.

Bli medlem