Hopp til hovedinnhold

Hærland Bygdekvinnelag

Sokneprest Magnus Grøvle Vesteraas og menighetsrådsmedlem Tove Frogner Lund flankert av representanter for bygdekvinnelagene. Fra venstre June Granberg, Anne-Margaret Herstad, Agnes H. Duserud og Inger P. Homstvedt (Foto: Trond Degnes)

Sokneprest Magnus Grøvle Vesteraas og menighetsrådsmedlem Tove Frogner Lund flankert av representanter for bygdekvinnelagene. Fra venstre June Granberg, Anne-Margaret Herstad, Agnes H. Duserud og Inger P. Homstvedt (Foto: Trond Degnes)

Lån gjerne dåpskjolen!


Utlån av dåpskjole er et kjempefint tiltak. For Den norske kirke er det viktig at økonomi og seremonier ikke blir et hinder for de foreldrene som ønsker å døpe sine barn, sier sokneprest Magnus Grøvle Vesteraas i Eidsberg prestegjeld. 

Tove Frogner Lund i kirkekomiteen i Hærland forteller at ideen om utlån av dåpskjole ble drøftet i  Eidsberg felles menighetsråd.  Dette nye tilbudet ble raskt gitt sin tilslutning til av rådsmedlemmene. 

  • I enkelte familien går dåpskjoler i arv.  Det er ikke alle gitt å oppleve dette. Andre føler på at dåpsdagen krever for mye av økonomien i form av store familieselskaper, sier Frogner Lund. 

Støttes av bygdekvinnene 

Under behandlingen i menighetsrådsmøtet ble forslaget om å få med bygdekvinnene som økonomiske bidragsytere brakt på banen.  

Frogner Lund tok kontakt med de fire bygdekvinnelagene i Eidsberg. Der var det ingen motforestillinger mot å støtte innkjøpet av en dåpskjole. Det ble omgående ja fra Hærland Bygdekvinnelag, Heen Bygdekvinnelag, Trømborg Bygdekvinnelag og Høie og Kirkefjerdingen Bygdekvinnelag. 

  • Dette tiltaket var det stor enighet om å bevilge penger til.  Vi håper den nye dåpskjolen blir et populært tiltak, sier Inger P. Homstvedt på vegne av bygdekvinnelagene, som forteller at dåpskjolen er utstyrt med sløyfer både for både gutter og jenter og to luer. 

Ønsker alle velkommen til kirken  

I likhet med utviklingen på landsplan er det er en kjensgjerning at antall døpte har gått ned i Eidsberg prestegjeld de siste årene.  Kirkene i Indre Østfold ligger bedre enn øvrige distrikter, men det ble registrert en liten nedgang det siste årene.  I 2018 ble det døpt 55 barn i Eidsberg prestegjeld. I fjor gikk tallet ned til 51 barn. 

Sokneprest Grøvle Vesteraas ønsker tiltak som kan snu trenden hjertelig velkommen.  Tilbudet er også helt i tråd med økt oppmerksomhet rundt gjenbruk. 

Soknepresten forteller at den nye dåpskjolen blir hengene i Hærland kirke, men kan brukes ved dåpshandlinger i alle Eidsberg-kirkene. 

  • Foreldre som tar kontakt med Kirkekontoret for innmelding av dåp, kan bare si fra om de ønsker lån av dåpskjolen. Den vil så i neste omgang bli tatt med ved dåpssamtalen med foreldrene, sier soknepresten.  

Bildet:
Sokneprest Magnus Grøvle Vesteraas og menighetsrådsmedlem Tove Frogner Lund flankert avrepresentanter for bygdekvinnelagene. Fra venstre June Granberg, Anne-Margaret Herstad, Agnes H. Duserud og Inger P. Homstvedt (Foto: Trond Degnes)