Møteplan Heddal Bygdekvinnelag

Møteplan høsten 2019

25.08.2019 Eigen komité Open gard på Ne Tubås i samarbeid med Bondelaget

Aug/sept. Blåbertur i samarbeid med Huset Vårt

01.09.       Arrangement på Heddal Bygdetun

12.09.kl. 18.30 Besøk i Røde Kors Notodden Secondhand butikk.

                       Ansvarleg: Nordbygda

                       Sal av klær-smykker-sko-bøker-leiker. Stad: Røde Kors gjenbruk,

                       Polbakken

13.-15..09.       Dyrsku'n Seljord, TBK, Olaug, Astrid, Laila, Dyrsku'plassen, Seljord

03.10 kl. 18.30 Omvisning i Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Notodden.

                      Universitetet (Høgskulen)

                      Ansvarleg: Rygi krets

27.10. kl. 11. Høsttakkefest, Heddal Kyrkjetun, Ansvarleg: Strand/Rygi krets

31.10. kl.18.30 Besøk av sentralstyremedl. NBK Grethe Brundtland

                     på Strand kultur og grendehus.

kl. 20.00        Årsmøte. Ansvarleg: Strand krets

05.12. kl 18.30 Adventsfest på Kafe Oléa. Ansvarleg: Nordbygda/Yli krets

Veving på Vevstugu kvar tirsdag. Bingo på Haugmotun. Gangelaget er ute måndagar

 

Bli medlem