Hillestad Bygdekvinnelag

Aktuelt

Ingvild Stomsvik gledet oss med vakker sang og gitarspill

Ingvild Stomsvik gledet oss med vakker sang og gitarspill

Hyggelig med besøk fra Hof bkl. denne kvelden

Hyggelig med besøk fra Hof bkl. denne kvelden

Vestfold Bygdekvinnelag
Hillestad Bygdekvinnelag
Hillestad Bygdekvinnelag
Styret for 2019 i ville omgivelser: Inger Johanne Gran, Marianne Løchen, Åse Kristine Guthus, Ingvild S Pedersen og Anne Berit Finden. (Anne Kristiansen ikke tilstede)

Styret for 2019 i ville omgivelser: Inger Johanne Gran, Marianne Løchen, Åse Kristine, Guthus Ingvild S Pedersen og Anne Berit Finden. (Anne Kristiansen ikke tilstede)

Sider

Arrangementer

03.

Feb

Hillestad Bygdekvinnelag

02.

Mar

Hillestad Bygdekvinnelag

21.

Mar

28.

Mar

Hillestad Bygdekvinnelag

04.

Mai

Hillestad Bygdekvinnelag

25.

Mai

Hillestad Bygdekvinnelag
Vestfold
Kontaktinformasjon

Leder: Marianne Løchen
E-post: solloc@gmail.com
Mobiltelefon: 934 22 865

Bli medlem