Høsttakkefest i Holla kirke 2018

Pynting til Høsttakkefest i Holla Kirke

Fire av Bygdekvinnelagets medlemmer pyntet i kirken til høsttakkefesten. Det var også gullkonfirmanter tilstede denne søndagen. Vi fikk både ros og takk for oppdraget.

Bli medlem