Mange av lagets medlemmer var tilstede under feiringen
Styret i jubileumsåret
Nestleder i Vestfold Bygdekvinnelag, Elin Kvarme Vittersø, hilste fra fylkesstyret
Bordene dekket til fest.
Medlemmene hygger seg ved bordene
Nicolae Bogdan, en musikalsk virtuos, underholdt med glitrende traktering av fiolin, trekkspill og piano. Synge kan han også!
Unni Kaupang alias "fru Iversen" (tidligere leder) i et fyrverkeri av et "foredrag"
Unni Kaupang alias "fru Iversen" (tidligere leder) i et fyrverkeri av et "foredrag"
Varaordfører i Larvik kommune, Olav Nordheim, holder en hyggelig tale og takker for en fin kveld

Kvelde Bygdekvinnelag har feiret sitt 80 års jubileum

Laget ble stiftet den 7. april 1934, og lagets første formann var "fru Astrd Hvidsteen". En flokk aktive, spreke damer la et godt grunnlag for det videre arbeidet i henhold til NBKs vedtekter 

En flokk aktive, spreke damer la et godt grunnlag for det videre arbeidet i henhold til NBKs vedtekter. Laget knyttet til seg medlemmer fra begge sider av Lågen. Dette førte til et bredere kjennskap til kvinner fra både øst og vest i bygda. Ikke så vanlig å ha sertifikat og kjøre bil den gang, i mange tilfeller måtte en sykle, gå eller bruke sparkstøttingen for å være med på aktivitetene.

I tillegg til de faste møtene, ble det igangsatt lokale kurs. Kurstema kunne være «Helg og høytid i hjemmet», «Arktitektur på bygdene», «Blomsterbinding». Populært gjennom alle år har vært «lefse- og flatbrødkurs.
Det ble også dannet «lesesirkler» og studieringer, og brevkurs var en fin måte å erverve ny kunnskap.

Laget arrangerte i noen år musikkbarnetime for førskolebarn med Hanne Odberg som musikalsk leder.

Kvelde Bygdekvinnelag deltok i den lokale arbeidsgruppen, bestående av lag og foreninger i bygda som jobbet aktivt for å få etablert et eldresenter på Futejordet. Et samarbeid med LABO, lokalpolitikere og Larvik kommune resulterte i at eldresenteret ble etablert 30. mai 1992. Morselskapet er Larvik kommune.  Dette ble til glede for hele bygda, og Kvelde Bygdekvinnelag har siden den tid hatt sine medlemsmøter i Aktivitetssenteret på Futejordet. Vi etablerte kjøkkenkomiteer som siden har stått for servering på møtene. Slik ble oppgaven fordelt på alle medlemmer. Tidligere ble medlemsmøtene holdt privat.

Medlemsmassen vokste, og på et tidspunkt var vi over 60 medlemmer. I dag har laget
42 medlemmer.
Uavhengig av antall medlemmer, vi har i alle år hatt en aktiv medlemsmasse, der arbeidslyst og dugnadsånd har vært et gjennomgangstema.  Alt er basert på frivillighet, og det er ikke få frivillige arbeidstimer som ligger bak de oppgavene vi løser i fellesskap.

Vi har i en årrekke arrangert vårfest med kursavslutning, både på Skovly og på Gylnarheim. I mange år har mannekengoppvisning vært en viktig del av vårfesten. Denne festen går av stabelen i april, mens høstmarkedet på Bygdetunet skjer i oktober. Disse arrangementene krever mye felles innsats og skaper et godt samhold.

Juni er måneden for utflukt - til fjern og nær. Besøk ved Farris, Nestangen eller Brekkeparken kan være like kjære som en tur til hovedstaden. Men omvisning bl.a. i Den norske Opera for få år siden var et populært reisemål.

Laget bevilger hvert år en sum som fordeles på gaver først og fremst til lag og foreninger i lokalmiljøet. Eks.vis har Kvelde idrettslag, Kvelde Vel, Kvelde skole, Kvelde Ungdomslag, Futejordet Aktivitetssenter og Kvelde Sykehjem mottatt gaver fra oss, og ikke minst har Kvelde kirke blitt tilgodesett med bl.a. messehagel utført av Elisabeth Gjone og diverse utstyr som kirken har hatt behov for. Den siste gaven var to nye hvitmalte benker til Kvelde kirkegård som ble levert i 2017.  
Nevnes må også at to av våre medlemmer i en årrekke har pyntet kirken med blomster før hver gudstjeneste.

  


 

Bli medlem