Hopp til hovedinnhold

Nordre Modum Bygdekvinnelag

Høstløv

Lønn i høstfarger

Oct
13
Thu

Årsmøte + idemyldring for neste år

Vikersund Menighetssenter

Årsmøtet for Nordre Modum Bygdekvinnelag blir i år også på Menighetssenteret i Vikersund - kanskje med fyr på peisen om det er kjølig.

Årsmøtet har en vanlig agenda + 2 saker

1. Velkommen

2. Valg av 2 sammen med leder til å undertegne protokollen

3. Behandle styrets årsmelding

4. Behandle regnskap med melding fra revisor

5. Behandle forslag til arbeidsplan 

6. Behandle forslag til budsjett 

7. Valg

a) Leder/nestleder for ett år, alle andre styremedlemmer for 2 år slik at ikke alle er på valg samtidig.  

b) Valgkomitee, revisorer, møteleder for neste årsmøte. 

c) Utsending til årsmøte Buskerud.

8. Godtgjøring til tillitsvalgte 

9. Andre saker

1) loddsalgspris

2) møtedag

3) pynting i Heggen kirke

Sakspapirer for sak 9a og b sendes til medlemmene før årsmøtet. 

 

Etter årsmøtet - IDEMYLDRING, hva vil vi ha av temaer på møtene neste år!

Det vil bli lett servering og loddsalg. 

Velkommen