Hopp til hovedinnhold

Nykirke Bygdekvinnelag

Nykirke Bygdekvinnelag kan med glede melde at vi har fått kr 8 000,- fra sparebankstiftelsen, SpareBank 1 Sørøst-Norge! Tusen takk!

Nykirke Bygdekvinnelag kan med glede melde at vi har fått kr 8 000,- fra sparebankstifelsen, SpareBank 1 Sørøst-Norge! Tusen takk!

Det kan vi blant annet bruke på å dekke kostnader til skolefrokostene vi gjennomfører to ganger i året. 

Sparebankstiftelsen skriver:

«Vi ønsker at distriktet vårt skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. Som en del av sparebanktradisjonene, deler sparebankstiftelsene av sitt overskudd hvert år»  

@sparebank1sorost