Noen av dyra på Rånås Gård
Noen av dyra på gården
Noen besøkende utenfor butikken
Bygdekvinner utenfor butikken
Alpakkafiber
Alpakkafiber
Produkter av alpakkafiber
Produkter av alpakkafiber
Lys og såper
Lys og såper
Kopper og kar
Kopper og kar
Egg og høner
Egg og høner
Sveler
Sveler

Hyggelig besøk på Rånås Gård

Tidlig i mars, mens det enda var vinter, besøkte vi Rånås Gård der Margunn Koller Eggum nylig har åpnet ny gårdsbutikk.

Vi liker å besøke gårdbutikker i vårt nærområde. 10. mars var turen kommet til Rånås Gård som ligger på vestsiden av Glomma, ikke langt fra Rånåsfoss. Margunn og mannen har satt i stand et hus på gården. Gårdsbutikken, som tidligere hadde trangere kår på stabburet, har flyttet inn i lokalene.

Margunn fortalte om virksomheten og om alpakkaene som er en bærebjelke i hennes forretning. En av de første hingstene som ble født på gården, viste seg å ha så god kvalitet på fibrene sine at han ble premiert på utstilling. Dette gjør ham veldig verdifull i avlssammenheng.

Før de startet opp den nye butikken, har de tatt imot familier som ønsker å se på dyrene. I tillegg til alpakkaer har de minigris, kaniner, gammel norsk spælsau og høner. Vi fikk se dyrene og fikk også servering av kaffe og sveler. Det var dessverre ikke så mange som hadde satt av tid midt på en søndag til å bli med på besøket, men det var veldig hyggelig og lærerikt for dem som deltok.

Bli medlem