Jorun Henriksen og Grete Sjøli
Jorun Henriksen og Grete Sjøli
Bygdekvinner. Foto: Margunn Koller Eggum
Bygdekvinner. Foto: Margunn Koller Eggum

Jorun Henriksen besøkte næringsseminar i Nes

Som vanlig ble det arrangert et næringsseminar i forkant av starten på Matfestivalen Brød & Cirkus. I år var sentralstyremedlem i Norges Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen, en av foredragsholderne.

Foranledningen til at Jorun tok turen til Årnes 20. september var at programkomiteen for næringsseminaret ønsket å gjøre litt stas på Bygdekvinnelaget fordi generalforsamlingen i UNESCO hadde akkreditert Norges Bygdekvinnelag som rådgivende organisasjon innen immateriell kulturarv og ekspert på tradisjonell matkunnskap. Bare fire andre frivillige organisasjoner i Norge har samme status.

Jorun fortalte om Norges Bygdekvinnelags arbeid med mattradisjoner gjennom mange år. Akkrediteringen forplikter, og en er allerede i gang med å følge opp ved å forberede lanseringen av «Tradisjonsmatskolen» i 2019. Dette arbeidet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Øvrige foredragsholdere var Dave Eggum (leder av Nes Landbrukslag), Rebekka Bond (REKO-ringen), Åge Klepp (fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke), Espen Govasmark (overingeniør ved Romerike Biogassanlegg), og Dag Jørund Lønning (rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling). Alle snakket om framtiden og forskjellige utfordringer og muligheter blant annet for landbruket. Ordfører Grete Sjøli takket alle foredragsholderne og overrakte dem Neskørja med lokalprodusert innhold.

Bli medlem