Øvre Folldal Bygdekvinnelag

Velkommen til Øvre Folldal Bygdekvinnelag. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, henvend deg gjerne til:

Leder: Kristine Prestmoen Tallerås
E-postkirstine.p.talleras@hotmail.com
Tlf: 99 58 97 64

Hedmark
Bli medlem