Sandvollan Bygdekvinnelag

Velkommen til Sandvollan Bygdekvinnelag.

Dersom du ønsker å kontakte oss, vennligst henvend deg til:

Leder: Sigrid Mari Verstad
Tlf: 92609496
E-post: sigridmariverstad@hotmail.com

Nord-Trøndelag
Bli medlem