Vervepremie
Vervepremie

Nr. 2 i vervekonkurransen

Sju nye medlem i løpet av året gav Sirdal bygdekvinnelag 2.-plass og litt snadder i vervekonkurransen i Rogaland bygdekvinnelag!

Konkurransen gjaldt både tal på nye medlem og prosentvis auke. Både Sirdal og Sandnes hadde auka medlemstallet med 20%, men Sandnes stakk av med gåvekortet på Bondekompaniet. Gratulerer!

Det er berre å verva vidare. Me har plass til alle!

Bli medlem