Søppeldugnad
Søppeldugnad

Søppeldugnad

Snøen er borte, og søppelet kjem fram...

Det er tid for å bli med på dugnad, sjå vedlegg! Ta med ein pose når du går tur, så er det lett å plukka om du kjem over noko som ikkje skal vera der. Og plukk alltid med deg brus- og ølboksar, for ingen ting er verre enn om dyr skjer seg på skarpe kantar eller får i seg metallet...!

Me er vane med å sortera heime, så bruk den gode vanen overalt elles òg, anten det er på butikken, på kyrkjegarden eller kor som helst!

Filer: 
Bli medlem