Styret SBK 2021
Styret SBK 2021

Styret i SBK 2021

Styret i Sirdal bygdekvinnelag 2021:

Eva Marianne Tennfjord (nestleiar), Tone Østtveit Kvinen (leiar), Helga Hadland (styremedlem), Anita Haugen (kasserer) og Åse-Berit Fidjeland (skrivar)

Siri Fidjeland og Anette Grønning (1. og 2. varamedlem) var ikkje til stades då biletet vart tatt av Gunn Iren Josdal.

Bli medlem