Styret

Leder Anne Irene Myhr har telefon 48168279 og e-post anne.irene.myhr@ntebb.no

Nestleder Marthe Høgden Kvitvang har telefon 95872029 og e-post marthe.kvitvang@gmail.com

Kasserer Gunn Sofie Bye Ystgaard har telefon 97178799 og e-post gunn-sofie@ystgaard.no

Sekretær Torlaug Holan Solberg har telefon 48193685 og e-post torlaug.solberg@vegvesen.no

Styremedlem Sigrun Sem Austmo har telefon 45065445 og e-post si-aust@online.no

1 vara Synnøve Hoseth

2 vara Anne Bruem

 

Bli medlem