Møteprogram

Møteprogram 2019

 

MØTEPROGRAM 2019 – Spydeberg Bygdekvinnelag                                                                             

Tirsdag 8. januar kl 19.00 på Frivilligsentralen:        Vintersåing v/Tina Berger

 

Torsdag 14. februar kl. 19.00 på Frivilligsentralen:  Redesign v/Gro Norby fra Vestby

 

Onsdag 13. mars kl 19.00 på Frivilligsentralen:        Ølbrygging v/MikroMeyer

 

Tirsdag 9. april kl 19.00 på Frivilligsentralen :          Fermentering v/Ingjerd Tranvåg

 

Onsdag 8. mai kl 19.00 på Frivilligsentralen:            Bier og humler v/Rannveig Margrethe

                                                                                          Jacobsen, forsker ved  NINA

 

Onsdag 12. juni kl 19.00 på Bygdetunet:                  Sommermøte 

                                                                                         Antakelig presentasjon av dåpsluer

 

Onsdag 12. september                                               Tur med tema sopp/ev. møte

                                                                                        Mer info senere.

 

Onsdag 9. oktober kl 19.00 på Frivilligsentralen:     Årsmøte

 

Onsdag 21. november kl 19.00 på Friv.sentr,:          Eftasverd

Bli medlem