Hopp til hovedinnhold

Stord Bygdekvinnelag

Kjell Lønning

Kjell Lønning

Årsmøte i Stord Bygdekvinnelag

Årsmøte bleholdt i Hagerupshuset 27. 10. 2022

Vi startet møtet med et innlegg fra Kjell Lønning. Han fortalte om Lønning Lutlandbruk. 41 lutleigere er med og dyrker grønnsaker i åkeren på Lønning. Kjell er bonde og kunnskapsformidler. Til våren vil vi dra på befaring der. 
Berit Bergsvåg leste årsberetningen, og vi er stadig like fornøyd med alt vi har gjort forrige år. 
Mariann Veivåg Helseth orienterte om regnskapet, og kunne rapportere at økonomien er god.
Astrid Larsen leste valgkomitéens innstilling, og de som var på valg tok gjenvalg. 
God mat ble levert av Urt & Ugras. 
Til sist var det utlodning, og kasserer kan sende kr. 1900.- til Guatemalaprosjektet til NBK. 

Styrt for 2022/2023 ser sånn ut:
Marit-Anne Heimvik, leder
Peggy Husevik Bærøy, nestleder
Berit Bergsvåg, skriver
Mariann Veivåg Helseth, kasserer
Bente Stien Nysæter, studieleder
Anne Sigrid Tunshelle, 1 vara
Kjersti Søvde, 2. vara
Aud Brit Eide, 3 vara