Hopp til hovedinnhold

Vestby Bygdekvinnelag

Delegasjon
Trude og Karin

På Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag

Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag ble i mars avholdt på Eidsvoll.

Lørdag var det Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag. I år var det Eidsvoll og Nannestad Bygdekvinnelag som var vertskap, og møtelokalene var i nabobygget til Eidsvollbygningen.

Etter å ha blitt ønsket velkommen av Ordfører Hege Svendsen, startet Årsmøtet. Det ble gjennomgang av Årsmelding, Regnskap og budsjett. Leder Marit Helene Lund takket av som leder etter flere år. Det lykkes ikke valgkomiteen å finne en leder, så for 2023 vil det bli et arbeidstyre, slik som vi har i Vestby.

Vi har hatt med Trude Skage Andersen som 1. vara i ABK. Hun tok ikke gjenvalg, men vi fra Vestby er likevel representert i det nye styret da Karin Grimsrud kommer inn som 1. vara. Tusen takk til Trude for innsaten, og lykke til for Karin.

Representanter fra Vestby denne dagen var Karin Aaboen, Mai Lise Høymer og Marit Larsen. Karin Grimsrud var også med som observatør.

Vertskapet stilte med god hjemmebakst, og rundstykker. De hadde også laget gryterett etter oppskrifter fra heftet "Alt fra Dyret" og Byggrundstykker Vi er fremdeles det største laget med 74 medlemmer i 2022. Og vi tar med oss inspirasjon og ideer videre fra Årsmøtet. Årsmøtetprotokk vil bli publiert når den er klar.