Hopp til hovedinnhold
Foto: Jon Marius Nilsson

Foto: Jon Marius Nilsson

Norges Bygdekvinnelag om GMO

I Bondebladet 24.januar setter avisa søkelys på kostnader knyttet til import av GMO-fri soya. I artikkelen anslås det at landbruket kan spare 300 millioner kroner på å ta i bruk genmodifisert fôr.

Norges Bygdekvinnelag er en forbrukerorganisasjon med nære bånd til norsk landbruk og norske bygder. Vi støtter arbeidet for et inntektsløft for norske bønder. Vi tror imidlertid det er en uklok strategi å fjerne de særtrekkene som gjør at norske forbrukere har høy tillit til norsk mat. Dette gjelder blant annet god dyrevelferd og en restriktiv holdning til bruk av GMO.

I artikkelen stilles det spørsmål om forbrukere egentlig bryr seg om GMO i fôret. Det vet vi at de gjør! Blant annet fremkommer dette klart i forbrukerundersøkelser gjennomført av Statens Institutt for Forbruksforskning i 2017 og 2020 (SIFO, OsloMet).

I EU importeres GM-fôr, men der har det vokst fram merkeordninger som garanterer for at produktet er «GMO-fritt», inkludert at det ikke er brukt GMO i fôret. I Tyskland er dette merket nå markedsdominerende både innen meieriprodukter og egg- og kyllingproduksjon. Europeiske forbrukere bryr seg også om det er brukt GMO i fôret.

Norsk landbruk beskyttes både gjennom et relativt sterkt importvern og gjennom økonomiske tilbakeføringer over jordbruksavtalen. Det er derfor usikkert i hvilken grad bonden ville få fordelen av de reduserte kostnadene ved å ta i bruk GMO-fôr.

Norges Bygdekvinnelag er åpne for nye muligheter GMO-teknologien kan gi, men etterlyser mer kunnskap. Valgene vi tar, må bygge på bred kunnskap om hvilke konsekvenser det å ta i bruk GMO kan få for mennesker, dyr og miljø. Både muligheter og utfordringer må med i dette regnestykket.

Vi ønsker oss en opplyst samfunnsdebatt om:

Konsekvenser for biologisk mangfold og økosystemer

Hvordan vi kan sikre fortsatt valgfrihet for forbrukere og bønder

Kan GMO bidra til å løse de globale utfordringene knyttet til befolkningsvekst, klimaendringer og bærekraftig matproduksjon

Hva vil det bety økonomisk for norsk landbruk å ta i bruk GMO? Både i sparte kostnader og nye kostnader, for eksempel knyttet til separate varelinjer fra jord til bord?

Som forbrukerorganisasjon arbeider Norges Bygdekvinnelag for levende bygder og et sterkt norsk landbruk. Vi mener norsk matproduksjon har klare konkurransefortrinn i forhold til importert mat. Derfor oppfordrer vi og våre 11 000 medlemmer forbrukere om å kjøpe norsk mat.

 

For Norges Bygdekvinnelag,

Jorun Henriksen

Leder

Helle Cecilie Berger

Redaktør

 

Publisert i bondebladet.no 31. januar, 2023