Da Olga Bjoner fra august 1941 ble formann for Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon, var hun i følge forfatter Bjørn Steinar Meyer blitt nordmenns fremste hatobjekt: Riksrøya. Foto: Riksarkivet.
Da Olga Bjoner fra august 1941 ble formann for Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon, var hun i følge forfatter Bjørn Steinar Meyer blitt nordmenns fremste hatobjekt «Riksrøya». Foto: Riksarkivet.

Olga Bjoner - voldtatt i norsk fangenskap

I dagens Nationen kan du lese leserinnlegg som setter søkelys på hvordan voldtekt av kvinner brukes som våpen i krig.

«Du som har ligget med alle disse tyskerne, kan vel tåle dette her», hvisket fangevokteren til Olga Bjoner før han voldtok henne. Natt etter natt kom fangevokteren tilbake til fengselscellen hennes og voldtok den tidligere lederen for kvinnehirden.

I den nye boken «Førerkvinnen», beskriver forfatter Bjørn Steinar Meyer hvordan Olga Bjoner ble voldtatt i norsk fangenskap på Bredtveit etter 2. verdenskrig. I et leserinnlegg i Nationen 19. oktober setter redaktør for Bygdekvinner, Helle Cecilie Berger, søkelys på hvordan voldtekt brukes som våpen i krigføring, også i dag.

Leserinnlegget avsluttes med en appell om at vi må ta et oppgjør med vår egen fortid:

«Håpet mitt da jeg leste boken om Olga Bjoner var at den kan gjøre oss til mer bevisste og samvittighetsfulle samfunnsborgere. Kanskje er jeg naiv, men tenk om vårt engasjement kan bidra til å stoppe krigsforbrytelser som foregår i verden i dag. Vi kan jo begynne med Myanmar?»   

Her kan du lese hele debattinnlegget som stod på trykk i Nationen 19. oktober.
Olga Bjoner. Foto: Riksarkivet.

 

Om Olga Bjoner
  • På 1920- og 1930-tallet reiste Olga Bjoner land og strand med budskapet til bondekvinnene om at de måtte organisere seg i bondekvinnelag, delta i valg og vær aktive i samfunnslivet. I løpet av tiåret fra midten av 1920-tallet klarte Olga Bjoner å få bondekonene til å organisere seg, ta ordet i forsamlinger, fremme ønsker og krav. 
  • I august 1941 ble Olga Bjoner formann for Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon.
  • Olga Bjoner fikk i landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig seks års fengsel, et erstatningskrav på 15 000 kroner og ti års rettighetstap.

Kilde: Bjørn Steinar Meyer, "Førerkvinnen".

Bli medlem