Hopp til hovedinnhold

Sammen for inkludering

Inkludering av innvandrere i arbeidslivet er en utfordring i vårt samfunn. I dag er arbeidet med inkludering og sysselsetting av innvandrere lite samkjørt. Dette innebærer at mange innvandrere vil oppleve at det kan være utfordrende å få omsatt sin medbrakte kompetanse i et norsk arbeidsmarked. Da kan et samarbeid på tvers av sektorer bidra til et sterkere grad av en helhetlig inkluderingsinnsats, og lettere overgang til sysselsetting for innvandrere.