Hopp til hovedinnhold
Søk om momskompensasjon og få pengar til aktivitet i laget.

Søk om momskompensasjon og å få pengar til aktivitet i laget.

Søk momskompensasjon innan 20. juni

Alle lokallag og distriktslag kan sende inn sin søknad om momskompensasjon til Norges Bygdekvinnelag innan 20. juni 2023, og få tilbake pengar til aktivitet. Her får du informasjon og oversikt over alle lag som har sendt inn sin søknad! Sjekk om lokallaget ditt står på lista. Om ikkje, løp og søk!

Norges Bygdekvinnelag sine lokal- og distriktslag kan sende inn søknaden om momskompensasjon for rekneskapsåret 2022.

Har ditt lokallag sendt inn sin søknad?
Sjekk ut laget står på lista nederst i denne saka!

Send inn søknaden
Alle lag kan sende inn sin søknad elektronisk. Vi anbefaler alle å sende inn på denne måten.

Trykk på lenkja for å fylle ut og sende inn søknaden: https://response.questback.com/norges_bygdekvinnelag/vqfkvoiouc

Om du vil kan du sende søknaden som vedlegg i e-post til astrid.seime@bygdekvinnelaget.no eller i posten til Norges Bygdekvinnelag, postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo. Nederst i artikkelen ligg lenkje til søknadsskjemaet i PDF og ecxel. 

Søknadsfrist: 20. juni 2023

Ha dokumentasjon tilgjengeleg
Lokal- og distriktslag skal ikkje sende inn signert årsrekneskap eller årsmelding. Det er likevel viktig at de har dokumentasjonen tilgjengeleg om lotteri- og stiftelsestilsynet eller Norges Bygdekvinnelag sin revisor etterspør dokumentasjonen. Ulike lag frå Norges Bygdekvinnelag vert kvart år plukka ut til stikkontroll.

Ver obs på dette når du fyller inn søknaden 
Bygdekvinnelaget nyttar forenkla søknadsmodell. Det vil seie at søknaden er basert på laget sine samla kostnader. Med andre ord, sum utgifter (kostnader) i rekneskapsåret – teke direkte frå årsrekneskapen. Det er få, om nokon korrigeringar. Dei kjem fram i skjema og gjeld ikkje mange lag.

Lag som har kostnader under 5 millionar treng ikkje godkjenning frå autorisert revisor. Noko som gjeld alle våre lag.

Alle lag må vere registrert i Frivillighetsregisteret
Det er eit krav at alle lokale og regionale lag som skal søke om momskompensasjon må vere registrert i Frivillighetsregisteret med eige organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer er nyttig, og er noko bankane krev for å kunne ha konto i banken, Vipps eller liknande. Ved å vere registrert i Frivillighetsregisteret kan du også ta del i Grasrotandelen til Norsk Tipping.

Det er heilt gratis å stå i frivillighetsregisteret, og det er enkelt å registrere seg. Gå inn på Brønnøysundregistrene for å registrere laget:
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Før du skal registrere laget er det lurt å ha fødselsnummer på alle som skal registrerast med ei rolle (styret) og stiftelsesdokumentet klart. Om ditt lag ikkje har stiftelsesdokument kan du legge ved Norges Bygdekvinnelag sine vedtekter. Stiftelsesåret for Norges Bygdekvinnelag er 15. november 1946. Norges Bygdekvinnelag sine vedtekter finn du her! 

God moglegheit for å spare pengar
Momskompensasjon er eit verkemiddel for å styrke frivillige organisasjonar. Føremålet er å kompensere for kostnader friviljuge organisasjonar har til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Distrikts- og lokallaga sender sin søknad til Norges Bygdekvinnelag som sender søknadene vidare til lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Utbetaling av momskompensasjonen er i midten/slutten av desember. 

Er du usikker og har spørsmål?
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Astrid Seime i Norges Bygdekvinnelag på e-post astrid.seime@bygdekvinnelaget.no

Lag som har sendt inn sin søknad om momskompensasjon per 20. juni 2023: 

Uvdal  Bygdekvinnelag 

Stokke Bygdekvinnelag 

Svene Bygdekvinnelag 

Degernes Bygdekvinnelag 

Røyken Bygdekvinnelag 

Vardal Bygdekvinnelag 

Tune Bygdekvinnelag 

Troms Bygdekvinnelag 

Nordre-Modum Bygdekvinnelag

Brekke Bygdekvinnelag 

Svinndal Bygdekvinnelag

Grindheim Bygdekvinnelag

Rælingen Bygdekvinnelag

Tokke Bygdekvinnelag

Trøgstad Bygdekvinnelag

Aremark Bygdekvinnelag

Eidsskog Bygdekvinnelag

Flesberg Bygdekvinnelag

Gjerpen Bygdekvinnelag

Gran Bygdekvinnelag

Heddal Bygdekvinnelag

Hjelmeland Bygdekvinnelag

Kvæfjord Bygdekvinnelag

Lørenskog Bygdekvinnelag

Lånke Bygdekvinnelag

Rakkestad Bygdekvinnelag

Rauland Bygdekvinnelag

Sand Bygdekvinnelag

Skjold Bygdekvinnelag

Heen Bygdekvinnelag

Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag

Sørum Bygdekvinnelag

Tjølling Bygdekvinnelag

Torpedal Bygdekvinnelag

Valsfjord Bygdekvinnelag

Vang Bygdekvinnelag

Åsmarka Bygdekvinnelag 

Torpa bygdekvinnelag

Leveld Bygdekvinnelag

Olden Bygdekvinnelag

Skiptvet Bygdekvinnelag

Lågen bygdekvinnelag

Andebu Bygdekvinnelag

Nissedal Bygdekvinnelag

Telemark Bygdekvinnelag

Marnardal Bygdekvinnelag

Øvre Folldal Bygdekvinnelag

Gjerdrum Bygdekvinnelag

Idd og Enningdalen bygdekvinnelag

Askim Bygdekvinnelag

Hedmark Bygdekvinnelag

Hyen bygdekvinnelag

Stokke Bygdekvinnelag

Kråkstad bygdekvinnelag

Lærdal Bygdekvinnelag

Moland Bygdekvinnelag

Klepp Bygdekvinnelag

Målselv Bygdekvinnelag

Hol Bygdekvinnelag

Rogaland Bygdekvinnelag

Nore Bygdekvinnelag

Siljan Bygdekvinnelag

Søndre Modum Bygdekvinnelag

Grytten Bygdekvinnelag

Østre Udnes Bygdekvinnelag

Innvik Bygdekvinnelag

Steigen Bygdekvinnelag

Ås Bygdekvinnelag

Tinn Bygdekvinnelag

Hærland Bygdekvinnelag

Hornindal Bygdekvinnelag

Østre Grue Bygdekvinnelag

Vassås og Hof Bygdekvinnelag

Oppland Bygdekvinnelag

Suldal Bygdekvinnelag

Østre Toten Bygdekvinnelag

Vestfold Bygdekvinnelag

Ulnes Bygdekvinnelag

Undrumsdal Bygdekvinnelag

Vistdal Bygdekvinnelag

Skjelstadmark Bygdekvinnelag

Egdetveit og Vinje Bygdekvinnelag

Dagali bygdekvinnelag

Asker Bygdekvinnelag

Fjellbygda Bygdekvinnelag

Bakke Bygdekvinnelag

Tyristrand bygdekvinnelag

Gyland Bygdekvinnelag

Buskerud Bygdekvinnelag

Norderhov Bygdekvinnelag

Hjelmeland Bygdekvinnelag

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

Sola Bygdekvinnelag

Brandval bygdekvinnelag

Akershus bygdekvinnelag

Nes bygdekvinnelag

Gossen Bygdekvinnelag

Gansdalen Bygdekvinnelag

Holla bygdekvinnelag

Lesjaskog Bygdekvinnelag

Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag

Odda Bygdekvinnelag

Nykirke bygdekvinnelag

Øverdalen bygdekvinnelag

Huglo Bygdekvinnelag

Stord bygdekvinnelag

Frogn Bygdekvinnelag

Ringsaker bygdekvinnelag

Skare Bygdekvinnelag

Nord-Rana bygdekvinnelag

Høvåg Bygdekvinnelag

Heen Bygdekvinnelag

Agdenes Bygdekvinnelag

Uvdal Bygdekvinnelag

Odda Bygdekvinnelag

Sandsvær Bygdekvinnelag

Lista Bygdekvinnelag

Vestsia Bygdekvinnelag

Bø Bygdekvinnelag

Ramnes Bygdekvinnelag

Haug BK

Hovet Bygdekvinnelag

Frostadheia Bygdekvinnelag

Romedal Bygdekvinnelag

Ytre Hobøl Bygdekvinnelag

Tylldalen Bygdekvinnelag

Time Bygdekvinnelag

Ytterøy Bygdekvinnelag

Skatval Bygdekvinnelag

Stjørdal bygdekvinnelag

Stjørdal bygdekvinnelag

Valldal Bygdekvinnelag

Oppdal Bygdekvinnelag

Skedsmo Bygdekvinnelag

Voss Bygdekvinnelag

Øyer Bygdekvinnelag

Sandvollan bygdekvinnelag

Kvelde Bygdekvinnelag

Ski Bygdekvinnelag

Nedre Eiker Bygdekvinnelag

Hordaland Distriktslag

Omvikdalen Bygdekvinnelag

Tysnes Bygdekvinnelag

Froland Bygdekvinnelag

Eidsbygda Bygdekvinnelag

Rendalen Bygdekvinnelag

Gjesdal Bygdekvinnelag

Vestre Toten Bygdekvinnelag

Åbjør Bygdekvinnelag

Leinstrand bygdekvinnelag

Sirdal Bygdekvinnelag

Bjerkreim Bygdekvinnelag

Sandnes bygdekvinnelag

Hegra Bygdekvinnelag

Ålvundeid Bygdekvinnelag

Holt Bygdekvinnelag

Hillestad Bygdekvinnelag

Hillestad Bygdekvinnelag

Borge Bygdekvinnelag

Onsøy bygdekvinnelag

Tretten Bygdekvinnelag

Enebakk Bygdekvinnelag

Ullensaker Bygdekvinnelag

Snertingdal Bygdekvinnelag

Vestby Bygdekvinnelag

Skjeberg Bygdekvinnelag

Biri Bygdekvinnelag

Halsa  bygdekvinnelag

Trondenes Bygdekvinnelag

Bratsberg Bygdekvinnelag

Vassenden bygdekvinnelag

Skaun Bygdekvinnelag

Frogn bygdekvinnelag

Kinsarvik bygdekvinnelag

Beiarn Bygdekvinnelag

Nordre Land Bygdekvinnelag

Singsås bygdekvinnelag

Soknedal bygdekvinnelag

Vågå bygdekvinnelag
Borgund Bygdekvinnelag
Sigdal Bygdekvinnelag
Hustad Bygdekvinnelag
Møre og Romsdal Bygdekvinnelag
 
Nesjane Bygdekvinnelag
Bjørgum Bygdekvinnelag
Nordland Bygdekvinnelag
Sognedalen Bygdekvinnelag
Holum bygdekvinnelag
Sogndal Bygdekvinnelag
Gjøra BKL
Varhaug Bygdekvinnelag
Hodalen Bygdekvinnelag
Dovre Bygdekvinnelag

 

Eidsvoll Bygdekvinnelag
Sørdalen Bygdekvinnelag
Vivestad Bygdekvinnelag

 

Midtredalen bygdekvinnelag
Søre Fåvang Bygdekvinnelag
Vestfossen Bygdekvinnelag
Øystre Slidre Bygdekvinnelag
Tresfjord bygdekvinnelag
Sortland bygdekvinnelag
Spydeberg Bygdekvinnelag
Vest-Agder Bygdekvinnelag
Hof vestre BKL
Børsa og Viggja Bygdevinnelag
Søgne Bygdekvinnelag
Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag
Skogn Bygdekvinnelag
Rennebu Bygdekvinnelag
Sunnylven Bygdekvinnelag
Os bygdekvinnelag
Ogndal Bygdekvinnelag
Brandbu Bygdekvinnelag

 

Nord Rana Bygdekvinnelag
Åmli bygdekvinnelag

 

Fyresdal Bygdekvinnelag
Odal Bygdekvinnelag
Råde Bygdekvinnelag
Trysil Bygdekvinnelag
Morgedal Bygdekvinnelag
Sogn og fjordane bygdekvinnelag
Rissa Bygdekvinnelag
Gloppen Bygdekvinnelag
Tysvær bygdekvinnelag
Orkland bygdekvinnelag
Tana Bygdekvinnelag
Årdal og Helgheim Bygdekvinnelag

 

Tomter Bygdekvinnelag og Vevstue
Gossen Bygdekvinnelag

Finn du deg ikkje på lista?
Om ditt lag har sendt inn søknad, men du finn ikkje laget på lista, så ta kontakt med Astrid Seime på e-post astrid.seime@bygdekvinnelaget.no

 * Lista vil bli oppdatert med jamne mellomrom.

 

Søknadsskjema momskompensasjon