Søk om prosjektstøtte til Bygda i bevegelse i dag

Inviter bygda di med på "Fire årstider - fire turer", søk om støtte i dag

Friluftsprosjektet "Bygda i bevegelse" gir Bygdekvinnelagets lokallag sjansen til å ta med seg bygdefolket på tur og få hele bygda i bevegelse gjennom 2015 og 2016. Med årstidene som utgangspunkt er målet å gi folk positive opplevelser og mestring ute i naturen og med fokus på turglede og god utemat.

Takket være frivilligheten og dugnadsånd har de fleste lokalmiljø her til lands noen tilrettelagte stier, bål- og rasteplasser, lett tilgjengelige fiskevann og mye flott nærnatur med muligheter for sanking og høsting. Arrangerer lditt lokale Bygdekvinnelag fire turer gjennom de fire årstidene, kan dere søke om 8000 kroner i støtte. Midlene kan brukes til å leie inn lokal guide (det er mange dere kan samarbeide med lokalt), til annonsering, transport, innkjøp av råvarer og turutstyr som bålpanner og lignende. Lokallag oppfordres til å søke støtte så tidlig som mulig.

Turene må: 

- være åpne for alle

- ta utgangspunkt i bygda

-være lavterskel

- ha kurs i sunn utemat på minst to av turene, og sanking/høsting som en sentral del av turopplegget.

 

Her finner du søknadsskjema og forslag til turtips og sunn turmat: fire årstider - fire turer.

Prosjektsøknaden sendes til anna.villa@bygdekvinnelaget.no

Bli medlem