Hopp til hovedinnhold
Flere bygdekvinnelag har fått støtte til arrangementer i Kulturminnedagene. Ifjor var Skjelstadmark og Skatval med. Foto: Kulturvern.no

Flere bygdekvinnelag har fått støtte til arrangementer i Kulturminnedagene. Ifjor var Skjelstadmark og Skatval med. Foto: Kulturvern.no

Søk støtte til Kulturminnedagene 2023

Kulturminnedagene avholdes i tidsrommet 2. til 10. september og er Norges største historie og kulturarvfestival. Lokale aktører står for 300 arrangementer rundt om i landet, og flere kan bli med. Bruk muligheten nå, søk støtte til et arrangement i ditt bygdekvinnelag.

Temaet for årets kulturminnedager er «Levende Kulturarv» og har fokus på kunnskapen og håndverket som kreves for å ivareta kulturarven vår og de mange kulturminnene landet rundt.

Levende kulturarv

Årets tema refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er overført fra en generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter og yrker gjør det mulig for oss å opprettholde og ta vare på kulturarven vår på mange måter. Årets tema gir oss muligheten til å se nærmere på arbeidet som utføres av forvalterne av kulturarven vår.

Den skal undersøke hvordan gårsdagens arv er blitt dagens, og hvordan denne arven kan, takket være mennesker som formidler sin kunnskap, ivaretas for fremtidige generasjoner.

Søk støtte og bli med på Kulturminnedagene 2023

Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» er et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB som gir opp til 20.000 kroner i støtte til arrangører av Kulturminnedagene som ønsker å inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Søknadsfristen for disse midlene er 21. april.

Bygdekvinnelag er med

I 2022 fikk flere bygdekvinnelag støtte til sine arrangementer gjennom dette prosjektet. Skjelstadmark Bygdekvinnelag til sitt kulturminnedagsarrangement, og Skatval Bygdekvinnelag fikk støtte til arrangementet «Søndagstur på to hjul - Bli kjent i bygda og sportegn fra eldre tid».

Har dere gode ideer til et arrangement eller har dere allerede planlagt et arrangement i tidsrommet 2. – 10. september kan dere søke støtte her: www.kulturvern.no/kulturminnedagene/sok-stotte/

Gratis banner til kulturminnedagene

Husk å registrere deres kulturminnedags-arrangement på arrangementsoversikten til Kulturvern.no.

Jo tidligere arrangementet registreres dess bedre markedsføring vil arrangementet få.

Og de 100 første arrangementene som registreres på oversikten får et stort og flott kulturminnedags-banner til markedsføring av sitt arrangement. Dere kan registrere deres kulturminnedagsarrangement her: www.kulturvern.no/kulturminnedagene/logginn/

Er det noe du lurer på kan du kontakte Kulturvernforbundet og prosjektleder Odd Hesselberg på mail odd.hesselberg@kulturvern.no