Tradisjonsmatskolen

Tradisjonsmatskolen

Tradisjonsmatskolen er ei satsing på formidling av mattradisjoner, i regi av lokallagene i Norges Bygdekvinnelag. Her finner du alt du trenger å vite om Tradisjonsmatskolen, og tips til hvordan ditt lokallag kan arrangere gode tradisjonsmatkurs.

Ressurser

Veiledningsbok for Tradisjonsmatskolen

Logoer og illustrasjoner til annonsering

Instruks for å publisere kurs i kurskalender

norsktradisjonsmat.no

Kurskalender

Skjema for å sende inn oppskrifter

Artikler og instruksjonsvideoer om tradisjonsmat

 

 

HVA ER TRADISJONSMATSKOLEN?

I 2018 lanserte Norges Bygdekvinnelag satsinga Tradisjonsmatskolen for å sette ekstra søkelys på bygdekvinnelagenes store kunnskap om mattradisjoner. Gjennom ei tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB fikk 163 lokallag pengestøtte til å arrangere tradisjonsmatkurs, og arrangerte 416 tradisjonsmatkurs gjennom 2019. Nå fortsetter den gode innsatsen med å arrangere tradisjonsmatkurs i lokallagene. Tradisjonsmatskolen er ei overbygning som kan brukes om alle tradisjonsmatkursene lokallagene i Norges Bygdekvinnelag arrangerer. I 2020 satser vi i tillegg spesielt på mat-aktiviteter for barn og unge, med et nytt prosjekt om enda mer bærekraftig matkunnskap.

 

VIL DITT LOKALLAG ARRANGERE TRADISJONSMATKURS?

Lokallagene i Norges Bygdekvinnelag har mye kunnskap om mattradisjoner fra sine lokalmiljøer. Med gode tradisjonsmatkurs er vi med på å skape økt kunnskap om tradisjonsmat i allmennheten, vi tar vare på viktige mattradisjoner og vi løfter fram kunnskapen om mat og tradisjoner som bygdekvinnene har. Hva er din spesialitet og hva har du lyst til å arrangere kurs om? Og hvem vil du nå ut til?

Lokallagene er ekspertene på kunnskapen de selv har. Finn inspirasjon til tema, målgrupper og nye oppskrifter i Tradisjonsmatskolens veiledningsbok og på nettsida norsktradisjonsmat.no

 

TRADISJONSMATSKOLENS VEILEDNINGSBOK

Det er utarbeidet ei veiledningsbok for Tradisjonsmatskolen. Her finner du bakgrunnstekster, informasjon om Norges Bygdekvinnelags arbeid med matkultur, praktiske veiledninger og undervisningsopplegg. Hovedmålgruppa er lokallagene i Norges Bygdekvinnelag, men veilederen er fritt tilgjengelig og kan være en god ressurs for alle. Veiledningsboka 

 

GJØR KURSET DITT SYNLIG

Bruk anledninga til å vise fram at lokallaget arrangerer kurs, og til å gjøre bygdekvinnelaget til et attraktivt samlingssted. Bruk kurskalenderen på norsktradisjonsmat.no, lagets hjemmesider, Facebook-sider og Instagram-konto. Tradisjonsmatskolen har sine egne illustrasjoner lokallagene kan bruke til å lage plakater og annet materiell. Illustrasjonene er tilgjengelige for alle, og du finner dem til nedlasting i denne mappa. Ta kontakt med prosjektleder hvis du trenger hjelp. 

 

KAN KURSET DITT FÅ PENGESTØTTE?

Norges Bygdekvinnelag er medlemsorganisasjon i Studieforbundet kultur og tradisjon. Avhengig av lengde og målgruppe, kan noen tradisjonsmatkurs kvalifisere for pengestøtte fra studieforbundet. Undersøk mulighetene for ditt kurs! Dette får du mer informasjon om på kulturogtradisjon.no eller ved å kontakte studieforbundet på telefon 61 21 77 50 eller e-post post@kulturogtradisjon.no.

 

BLI MED PÅ DUGNADEN PÅ NORSKTRADISJONSMAT.NO

Nettsida norsktradisjonsmat.no er ei stor samling av 900 oppskrifter, videoer og artikler om mattradisjoner i Norge. Vil du være med på å utvikle sida? Bruk dette skjemaet for å sende inn oppskrifter, eller ta kontakt med prosjektleder. 

 

 

 

Ingrid Lamark

Prosjektleder
Tlf.
918 00 215
ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no
Tradisjonsmatskolen
Bli medlem