Hopp til hovedinnhold

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Bilde: Liv Borghild Hildre

Jubileumskake

Bilde: Liv Borghild Hildre

Gjøra sin fane

Foto: Liv Borghild Hildre

Frokost bord på lørdag

Bilde: Liv Borghild Hildre

Mari Anne Husby spilte Tussefløyte til åpning av dagen

Bilde: Liv Borghild Hildre

Gjøra Bygdekvinnelag

Bilde: Liv Borghild Hildre

Ingunn Talgø

Bilde: Liv Borghild Hildre

Astrid Seime fra Norges Bygdekvinnelag

Bilde: Liv Borghild Hildre

Audun Gikling underholdt oss ved middagen

Bilde: Liv Borghild Hildre

Alfheim

Bilde: Liv Borghild Hildre

Alle samlet foran Vangshaugen

Bilde: Liv Borghild Hildre

En siste kaffi og vaffel før hjemreise

Bilde: Liv Borghild Hildre

Åmotane

Bilde: Liv Borghild Hildre

Åmotane

Bilde: Liv Borghild Hildre

Her hadde vi samlingen

Bilde: Liv Borghild Hildre

Frokostsal

Bilde: Liv Borghild Hildre

Vangshaugen har mange ærverdige møbler og historie å by på

Bilde: Liv Borghild Hildre

Vangshaugen har mange ærverdige møbler og historie å by på

Foto: Liv Borghild Hildre

Vangshaugen har mange ærverdige møbler og historie å by på

Foto: Liv Borghild Hildre

Hytta ved vannet

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag er 75 år i år. Dette feiret vi på Samrådingsmøtet på Vangshaugen

Selv med tett program, så rakk vi å feire Jubileet med flott marsipankake.
Her får du et lite innblikk i dagen, hva vi gjorde og noen av talene

Samrådingsmøte på Vangshaugen 2022

Feiring av Møre og Romsdal Bygdekvinnelag sitt 75 års Jubileum

Mange ankom Vangshaugen på fredag.

Det ble servert middag og vi hadde en koselig kveld med småprat etterpå.

Lørdagen ble det fullt program.

Gjøra Bygdekvinnelag hadde baket boller som vi fikk ved ankomst og registrering.

Merethe Bolme ønsket alle velkommen og vi fikk flott musikk på Tussefløyte av

Marianne E. Husby.

Så ønsket Liv Borghild Hildre, leder i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag også velkommen og informerte litt om hva de hadde hatt på agendaen siden sist.

Styret ble presentert og alle fikk fortelle litt om seg selv og hva de jobber med i styret.

Nelly Ytterli fortalte om julekalenderen.

Astrid Seime Fortalte om nyheter sentralt og holdt organisasjonskurs.

Liv Borghild Hildre og Vivi-Ann Haukås fortalte om prosjektet immatriell kulturarv som de har vært med på med reiser til Finland og Latvia.

Ingunn Talgø fortalte om Vangshaugen sin historie.

Så ble det middag med feiring av Møre og Romsdal Bygdekvinnelag sitt 75 års jubileum

Søndag ble det tid til tur for den som ønsket det.

 Noen gikk rundt vannet, andre tok turen ned til Åmotene og noen opp på Hælskeia.

 

Velkomst tale/ Liv Borghild Hildre

Ja, kjære damer, da er vi samlet igjen.

Denne gangen her på Vangshaugen flotte turisthytte. hjertelig velkommen alle sammen

Vi vil takke Gjøra BKL for at de tok på seg å arrangere samrådingsmøtet i år på denne flotte plassen. Vi håper alle vil kose seg her i lag med oss.

Vi har laget et program som jeg håper dere vil bli fornøyd med.

Vi vil ønske velkommen til Astrid Seime som kommer fra NBK sentralt og vil være sammen med oss denne helgen.

Ho vil fortelle litt om nytt fra NBK og ha organisasjons kurs med oss i dag.

I vår deltok Gunda Bele og jeg som representanter fra styret og på landsmøte i NBK iBergen.

Vi hadde med oss Else Åsen fra Hustad og Grete Uran fra Ålvundeid. Disse ble trekt ut på vårt årsmøte til å være med som delegater. Håper de hadde stor glede av å være med.

Det ligger referat fra årsmøtet ute på nettsiden vår.

Den håper jeg alle leser og også følger oss på fb

Monika Frisvold Vågan ble valgt inn i styret til NBK. Vi håper at ho får fortsette å være fadderen vår. Har hørt at ho mest sannsynlig får en del å gjøre med Guatemala prosjektet også.

Vi ble spurt av NBK om vi i Møre og Romsdal ville Arrangere neste landsmøte som skal være i 2024. Dette ble diskutert i styret vårt og vi ble enige om at dette ville vi gjøre.

Det vil bli satt ned en komite som skal jobbe med denne saken og følge den opp helt frem til arrangementetet. Dette for å ikke legge press på noen som evt vil inn i distriktstyret ved neste valg.

Vi er nå inne i bygdekvinne uka. Hva tenker dere her, vi vil gjerne ha flere medlemmer med på laget, er det noen som har gode forslag på hvordan en skal få dette til. Vi må også tenke på våre nye landsmenn og inkludere de i vårt samfunn.

Hva ønsker de unge at vi skal gjøre.

Skriv til oss om hva dere tenker

NBK har brukt et bilde av Tresfjord BKL på plakaten sin. Curling i regnvær

Vi ønsker å ha et nettkurs til høsten, dette fordi nettsiden har blitt oppdatert og det er en del nytt.

Jeg har snakket med Helle om dette og fått tildelt lørdag 1 oktober.

Vi sender ut mail om dette, men tar gjerne imot påmelding nå.

Det er greit om dere sender det på mail, så vi har det skriftlig.

Send den til vår sekretær Vivi-Ann Haukås  vivihauk@online.no

Max 20 stk på kurset

Som noen kanskje husker så hadde vi litt problemer med Parken hotell da vi hadde årsmøte.

Her var det en kelner som oppførte seg litt utenom det vanlige og krevde betaling for middagen som allerede de hadde betalt i resepsjonen

Dette gikk ut over 3 personer. Nå har jeg fått tlf fra Svein Erik Moe, som vil gjøre alt for å rette opp i denne feilen. Så vi har fått 3 Weekendsopphold, fredag til søndag. A 2 personer i dobbeltrom ink frokost. Han beklaget så mye og sa at om vi ønsket å ha landsmøte der, så skulle han personlig sørge for at vi fikk et topp opphold. Han er på jobb hele juni 2024.

Gavebrevene går da til Svanhild Lindset

Solvor Skogen Seterbø

Ragnhild Giskemo, var den som måtte ta støyten for deres medlam, som er Jorun Vestre. Dere får avtale hvem som skal ha det, eller dere kan reise i lag 

Neste år er det Sunnmøre som skal arrangere Samrådingsmøtet. Så det er bare å melde sin interesse til oss, er det mange så trekker vi hvem det blir

Da vil jeg presentere styret vårt og de forteller om seg selv og oppgavene de har og fadder laga sine.

Vi har mistet ei god dame på laget vårt Eli Skavnes. Ho tapte dessverre kampen om kreften Ho var 2 vara til styret vårt. Ho har gjort en fantastisk jobb gjennom mange år i Bygdekvinnelaget og vi lyser fred over hennes minne.

Sylvi Herningstad, står som 1 vara, men har søkt og fått innvilget permisjon gjennom vår og sommeren.

Dette vil si at Solvor Heggli rykker opp fra 3 vara til 1 vara inntil videre.

 

Jubileumstale: Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 75 år/ ved Liv Borghild Hildre 

Møre og Romsdal Bondekvinnelag/Bygdekvinnelag

Det var tre krinser i Møre og Romsdal, disse kom i arbeid igjen etter krigen. Et lag i Nordmøre, et i Romsdal og et på Sunnmøre.

Det var smått med penger i alle krinsene. Romsdalingene hadde knapt råd til å holde styremøter, ble det sakt.

Spørsmålet om å slå krinsene ihop kom på banen.

Romsdal krins vedtok på årsmøtet sitt at om Sunnmøre og Nordmøre vedtok å legge ned laga sine, ville Romsdal gjøre det samme

Møre og Romsdal Bondekvinnelag ble skipet 3 august 1947 på et bondestemne som ble holdt på Gjermundnes.

Dei tre kringslaga hadde samlet noen kroner hver. Det ble bestemt at disse pengene skulle brukes i den nye krinsen.

Årskontingenten i den nye krinsen ble satt til 50 øre og skulle betales innen 1948. Dette tok tid og kassen var så godt som tom, så styret spurte lokallagene om penger.

Styret bestod av to medlemmer fra kvar krins (2 Nordmøre 2 Romsdal 2 Sunnmøre)

Marta Linge fra VALLDAL GIKK INN SOM LEDER

Ordet formann ble brukt på leder uansett kjønn.

Nå var laget i gang og de hadde 74 lokallag med seg, spredt over hele fylket.

Første vanlige årsmøtet var på Åndalsnes april 1948. Der møtte 50 utsendinger og det hadde øket til 77 lag i fylket.

Lokallaga hadde hatt loddsalg og fått inn 311kr og 10 øre i kassa til fylket. No var laget berget økonomisk.

( på denne tiden kunne en bymann kjøpe seg 1 kg koteletter for 5 kr)

På dette årsmøtet jobbet de med å få til ei ferieuke for bondekona.

Dei kalla det ferie og foredragsveke.

Det måtte da være måte på» fritid» så de laget noen foredrag som gjorde at programmet ikke skulle se så lettsindig ut. Denne ferie og foredrags uka ble holdt i Ørsta høsten 1948.

Det var enda smått med utstyr til heimene i butikkene, så fylkes styret bad Norges Bondekvinnelag arbeide med å få mer kaffekopper, tallerkener og anna krusty i handelen.

Årsmøtene ble hold om våren

Arbeidsåret gikk fra årsmøte til årsmøte, slik som i dag og fulgte ikke kalenderåret.

Årsmøtene var store tilstelninger hvert år, med fest på lørdagene. Søndag var det mer program, turer rundt bygda en var i, gudstjeneste, middag med taler og anna.

Et år fikk fylkeslaget såpass økonomis hjelp fra landslaget at sekretæren kunne reise i bygdene i 20 dager for å få i gang nye lag.

Det vart da 7 dager på Sunnmøre, 7 dager på Nordmøre og 6 dager i Romsdal.

På årsmøtet i 1950 ble kontingenten satt opp til 1 kr. Møtet vedtok også at laget skulle kjøpe en vevstol. Gerd Mehle skulle reise rundt å lære fra seg veving. Allerede i 1948 sendte laget ut ei handarbeidslærerinne. Lokallaga skulle lønne ho og fylkesstyret skulle holde ho med arbeid. Dette varte bare et år.

De begynte også i samarbeid med husflid laga i fylket å registrere gamle tekstiler. Romsdalsmuseet hjalp også til og ville lage ei utstilling av dette sommeren 1952

I 1949 tok årsmøtet opp ting de var misfornøyde med i samfunnet.

De sendte ei oppmoding til Møre og Romsdal fylkesting om å velge damer inn i styr og stell, som eks fylkesskolestyret.

Dermed var laget kommet i gang med det lange strevet sitt med å bryte mannfolk hegemonarkiet i alle slags styringsorgan i fylke og herad. Det monnet lite til å begynne med, men det hjalp litt etter litt.

Organisasjonen vokste sakte men sikkert, 13 nye lag kom til og var nå opp i 84 lag

I dag har vi 32 lokallag der 2 ønsker å legge ned

Pr dd 625 medlemmer hvorav 501har betalt kontingenten og 124 står som ikke betalt.

Dette var litt historie som jeg har funnet i boka

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag som ble utgitt i forbindelse med 50 års jubileet i 1997

Eirik Moen har skrevet boken med god hjelp av Solvår Skogen Seterbø, Åshild Smebakk og ei nemd som har samlet inn historier.

Jeg kan avslutte med et lite dikt som står her

Av Lars Eskeland

Det med eldskrift for oss står

Kvar skal hausta som han sår

 

Sår du ut ein tanke god

Skal du sjå kor han vil gro

 

Alt du sår med hugen kald

Veks til hevn og harde vald

 

Alt du sår med kjærlig hand

Haustar du i livets land

 

Det med eldskrift for oss står

Kvar skal hausta som han sår

 

Vi har kjøpt inn kake i anledning jubileet og det regner jeg med vil smake godt no

 

Gratulere med jubileet alle sammen