Hopp til hovedinnhold

Vest-Agder Bygdekvinnelag

OM STYRET

Kontaktinformasjon styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag

Kontaktinformasjon:
 

Leder: Walborg Njerve Lohne

Tlf: 90 82 87 61 

E-post: advwnl@online.no

Nestleder: Ellen Ubostad Haaland

Tlf: 90 04 51 27

E-post: euh1967@gmail.com

Sekretær: Kirsti Øydna

 Tlf: 97 76 05 46,

E-post: k-oydna@hotmail.no

Kasserer og styremedlem i Agder bondelag: Astri Mikalsen

Tlf: 97 99 42 53

E-post: astrimika@hotmail.com

Kommunikasjonsansvarlig: May-Britt Sirnes

Tlf: 47 87 47 96

E-post: frusirnes@gmail.com

1. Vara: Marit Nessa Østebø

Tlf:

E-post: Mnostebø@gmail.com

2. Vara: Aslaug Bjerland

Tlf:

E-post: 

3. Vara: Astri Rue

Tlf: 91 59 58 28

E-post: astriru@frisurf.no

Agder Bondelag: Harald Hobbesland

 

Valgnemnd 2022-2023

1. Kari Lauvdal, Marnardal bygdekvinnelag

2. Karen Torhild Wrånes, Randesund bygdekvinnelag

3. Anne Gunn Sandsmark, Sira bygdekvinnelag

Vara. Grethe Åtland, Søgne bygdekvinnelag

Revisorer:

Anne Lene Sangesland, Marnardal Bygdekvinnelag

Britt Haaland, Grindheim Bygdekvinnelag