Høsttakke gudstjeneste

Flotte bilder av pynting av kirken.
"i tradisjons tro" pyntet Andebu bygdekvinnelag, Andebu kirke til høsttakke gudstjeneste 18. oktober 2020

.

Bli medlem