ÅRSMØTE 2018

Turid Myklebost gjenvalgt som leder i Asker Bygdekvinnelag.

Onsdag den 10. oktober ble årmøtet holdt på NaKuHel.  18 stemmeberettigede hadde møtt frem. Leder Turid Myklebost ønsket velkommen til møtet som startet med servering av sodd og kaffe/kake. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  Turid ble deretter valgt til møteleder.

Det ble endel diskusjon rundt årsmeldingen, som hadde noen mangler, årsmøtet bestemte derfor at ny årsmelding skulle sendes medlemmene i etterkant og godkjennes på neste møte som er nå i november.  Det var også en merknad til regnskapet som også ble vedtatt skulle rettes opp og sendes ut på nytt.  Regnskapet skal også godkjennes på november-møtet.

Møteplanen ble gjenstand for endel diskusjon.  Eftasverden som etter planen var tatt ut, ble bestemt til  å finne sted den 8. februar på Asker Museum.  Noen av medlemmene var ikke fornøyd med å sløyfe denne over 80 år gamle tradisjonen!

Ellers skal vi i inneværende "bygdekvinnelagsår" delta i baking og kafedrift i Bryggerhuset (påTveiter gård), være med å markere Hulda Garborgs bursdag, delta på høsttakkefesten til Asker Museum, i tillegg til vanlige medlemsmøter.  Vi vedtok ambisiøs plan for det kommende året!

Handlingsplanen som er i tråd med NBK`s satsningsområder som er kultur, mat og mijø, ble enstemmig vedtatt.

Neste sommer er det Bærum Bygdekvinnelag, som vi samarbeider om sommertur med, som står som arrangør.

Valget ble godt ledet av Liv Kristin Brattum.  Turid Myklebost hadde sagt seg villig og ble enstemmig valgt for et år til.  To styremedlemmer var ikke på valg, et ble gjenvalgt, et nytt ble valgt inn og et medlem tok ikke gjenvalg.

Styret for kommende år ser slik ut:  Turid Myklebost, Torgunn Hamre Berger, Olaug Storløkken, Marianne Liberg og Britt Larsen.  Varamedlemmer:  Inger Ann Hestad og Anne Sophie Aaby.

I alle andre verv ble det gjenvalg.  Valgkomiteen består nå av Anne Marie Furdal, Lisbeth Yri Hagen og Guri Aalerud.

 

Vi hadde et godt og fruktbart årsmøte og ser nå frem til å feire Bygdekvinnenes dag på NaKuHel den 21. november!

 

Bli medlem