Hopp til hovedinnhold

Asker Bygdekvinnelag

Kafeteriasalg

Kafedamene i full aktivitet på høsttakkefesten på Asker museum

Om oss

Vil du bli kjent med Asker Bygdekvinnelag?  Kanskje det kan være laget nettopp for deg!

Bygdekvinnelaget er pådriver for levende bygder.  Gjennom vårt engasjement bygger vi gode lokale møteplasser og bidrar aktivt til å styrke kvinners innflytelse i samfunnet.  Norske mattradisjoner og sunn matglede er vår kjernekompetanse.  Vi mener at en offensiv matpolitikk er nødvendig for en matproduksjon basert på norske råvarer av høy kvalitet.

Asker Bygdekvinnelag består av entusiastiske damer som vil jobbe for å skape en "trivselsbygd".  Vi bidrar til å ivareta kvinners kuturelle, økonomiske og sosiale interesser gjennom lokale aktiviteter og nettverk.  Vi er organisert gjennom Akershus Bygdekvinnelag og Norges Bygdekvinnelag.

Hjertelig velkommen til oss!

 

Lyst til å vite enda mer, les videre!

STARTEN

Asker Bondekvinnelag ble stiftet 1. mars 1934.  I 2002 skiftet vi navn til Asker Bygdekvinnelag.

Første møte ble holdt i Venskaben og 60 kvinner møtte opp, 45 meldte seg  inn og ABK var stiftet.  Den første formannen var Aagot Wøien.  I årene fremover vokste medlemstallet til ca. 100.

Laget var tilknyttet Norges Bondelag, men meldte seg ut i 1941.  Deretter ble det et opphold under resten av krigen.  I juni 1945 ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte og samme år var bondekvinnelagsarbeidet tatt opp igjen på landsbasis.  I 1946 ble Norges Bondekvinnelag stiftet på et stort møte i Oslo og vedtekter for NBK, fylkeslag og lokallag ble vedtatt:  "Vi skal ivareta bygdefolkets økonomiske, sosiale og kutureller sider.  Vi bygger på en nasjonal og kristen tro.  Vi er upolitiske".

Av de første sakene det ble arbeidet med kan nevnes stell av husdyr, matlaging, tilvirking av klær osv.  Tradisjonelle kvinneoppgaver på den tiden.  I tillegg kan nevnes husstellundervisning i skolen, holdningsskapende arbeid, kosthold og helse, omsorgsarbeid i hjemmene, vern om hjem og familie o.l.

BONDEKVINNENES HJELPEFOND

Hjelpefondet ble stiftet i 1931 og har til formål å hjelpe jordbrukere som er kommet i økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom, ulykke eller andre uhell.  Tilla Valstad satt i styret fra starten til hun døde i 1957.

EFTASVERD

Den første "eftasverden" ble holdt i januar 1935.  Medlemmer med ektefeller og voksne barn var benket runt veldekkede bord med all slags god, gammel norsk mat.  Det ble lagt stor vekt på at maten ble anrettet på gamle fat, trau, kurver osv.  Alle bunadene gjorde sitt til at dette ble en festlig aften av stor verdi!  Foredraget var gjerne av kuturell art.

ASKER-BUNADEN

I 1956 ble det satt igang et arbeide for å utforme en Asker-bunad.  Husflidslaget satte en en bunad-komité hvor Martha Lindstad og Ellen Hvalstad representerte Asker bondekvinnelag.

KULTURREGISTRERING

NBK tok i 1967 intiativet til en storstilt "kulturregistering", en viktig sak som vi også tok del i.  Vi deltok på kurs på Norsk Folkemuseum og hjalp til på Landbruksveka på Sjølyst.  Vi hadde en stand kalt "registering av gamle ting".  På Asker-messen i 1971 hadde vi en stand med samme motto.  Regiseringskortene ble fylt ut i to eksemplarer.  Det ene beholdt eieren og det andre ble oppbevart i Asker Sparebank.

UNGDOMMENS FRIVILLIGE SOSIALTJENESTE

Her deltok vi sammen med Asker-gruppen av Norges Husmorforbund i 1972 og 73.  Det ble undervist i sykepleie, kostlære, spebarnstell, aktivisering av barn, livredning, førstehjelp, rengjøring, etikk og pleie av funksjonshemmede for å nevne noe.  Kurset ga diplom og poeng som synlig bevis på deltagelsen.

ACWW-KONGRESS

I 1971 var kvinner fra hele verden tilsluttet Assosiated Country Women of the World var samlet til kongress i Oslo.  ACWW har som mål å fremme internasjonal godvilje, vennskap og forståelse, samt å heve levestandarden for landsens kvinner verden over.  Organisasjonen er - selvsagt - fullstendig nøytral når det gjelder religion, politisk oppfatning, rase og hudfarge!  Asker Bondekvinnelag (Bygdekvinnelag) har i alle år støttet ACWW gjennom "vennemynten",  den gangen med 50 øre pr. medlem.

BONDEKVINNENS STATUS

Bondekonas yrkesstaus, både økonomisk og sosialt var en annen sentral arbeidsoppgave.  Den omfattet deling av inntekt mellom ektefeller i felles bedrift, for vårt vedkommende gården, kvinners stemmerett og valgbarhet i landbrukets økonomiske organisasjoner, gjennomføring av den nye odelsloven, ekefellebeskatning og ektefellers formuesforhold.

ANDRE TILTAK

Vi har også hatt  mange andre tiltak på programmet.   Nevnes kan juletrefest i Samarbeide med Bondelaget, teaterbesøk, kurs/studievirksomhet, besøk av vennskapslag, tyttebærturer, ferieuker i regi av NBK og ABK.  Noe av dette er "gått ut på dato", men  den tidligere omtalte "eftasverden" lever fortsatt i beste velgående!  Vi har alltid forsøkt å ta vare på gamle tradisjoner!

DAGENS BYGDEKVINNELAG:

BYGDEKVINNELAGET ÅPNER BYGDA

Dette er et prosjekt som NBK lanserte i 2011 og som vi fortsatt følger opp.  Vi har en meget aktiv gruppe som samarbeider med Folkeuniversitetet om aktiviteter for noen av våre nye landsmenn bosatt her i Asker.

NA-KU-HEL

Vi har også et godt samarbeide med Na-Ku-Hel og deltar noen helger i året med baking og servering i "Bryggerhuset" på Tveiter.  Til gjengjeld får vi gratis lokale noen ganger i året til våre møter.

ASKER MUSEUM

Vi deltar med kafé på Hulda Garborgs fødselsdag som blir feiret i februar hvert år.  Vi har også kafé på høstakkefesten i september.

ASKER OG BÆRUM BONDELAG/BÆRUM BYGDEKVINNELAG

Vi arrangerer fellesmøter med ovennevnte lag en gang i året.  I tillegg har vi sommerturer som Bærum Bygdekvinnelag og Asker arrangerer annenhver gang.

ANDRE AKTIVITETER

Hver tredje uke har vi hyggelige håndarbeidsmøter på formiddagen.  Her prøver vi å inspirere hverandre til såvel "hardangersøm" som hekling!   Vi har også hatt en lesesirkel som dessverre ikke er aktiv akkurat nå, men vi oppfordrer medlemmene våre til å starte opp igjen hvis noen er interessert i det!

FREMTIDSØNSKE

Vi ønsker oss nye medlemmer i alle aldre, kanskje blir du den neste som melder deg inn?  Hjertelig velkommen!