Hopp til hovedinnhold

Asker Bygdekvinnelag

ASKER BYGDEKVINNELAG MARKERER 10 ÅRS INTEGRERINGSSAMARBEID "KVINNER UT"

I år er det 10 år siden Asker Bygdekvinnelag og Folkeuniversitet startet et samarbeid om en gruppe innvandrere med mål om hjelp til integreringsarbeid i bygda vår. Det ble besluttet av styret at vårt medlemsmøte i mars skulle være viet samarbeidet om «Integreringsgruppa» " KVINNER UT". Kjært barn mange navn, men formålet har vært å hjelpe til med integreringsarbeidet på en annen måte enn øvrig integreringsarbeid i kommunen.

Det har vært flere bygdekvinner involvert i samarbeidet i disse 10 årene og de mest sentrale og som har vært med hele tiden er Unni Bue, Bente Brostrøm og Lisbeth Yri Hagen. 

Bente viste en bildepresentasjon med hvilke aktiviteter de i årenes løp har arrangert med gruppen. Formålet har vært å la dem snakke norsk med andre enn de vanlige lærerne på skolen og å vise dem litt om hva vi gjør i vår kultur i ulike årstider, med norske tradisjoner og skikker.

Det var mange herlige bilder og fortellinger fra disse aktivitetene. Juleverksted, akedag, blomsterkransbinding, barnebursdag, epleinnhøsting og litt matlaging. Det var tydelig at samarbeidet er til stor glede og nytte for både deltagere og arrangør Asker Bygdekvinnelag.

Kaline Simensen, lærer ved Folkeuniversitetet fortalte om opplæringen de gir dem på Folkeuniversitetet til daglig. Hvor mange som kommer til vår kommune pr år (380 stk i 2023) og hvor de fleste kommer fra. I år og i 2022 kom det flest fra Ukraina. Hun fortalte om hvilke utfordringer de møter underveis, at det er stor forskjell på de ulikes bakgrunn og dermed forutsetninger for videre opplæring og integrering. Opplæringen som blir gitt hos dem på Folkeuniversitetet varer nå i 18 måneder. De setter stor pris på samarbeidet med Asker Bygdekvinnelag. Yvonne Skjulestad, leder i Asker Bygdekvinnelag, takket Kaline for samarbeidet så langt.

Daglig leder Jorunn Schie med ansvar for frivillighetens hus Hasselbakken, hvor møtet ble holdt, deltok også både for å høre hva som skjer i Asker Bygdekvinnelags gruppe og samtidig fortalte hun om frivillighetsarbeidet i kommunen og deres integreringsarbeid. Det foregår også på Hasselbakken på faste dager og tider.