Hygge ved kaffebordet!

EFTASVERD 2019

Eftasverden ble også i år holdt i de hyggelige lokalene til Asker Museum.

 

Og holde Eftasverd er en gammel tradisjon i Asker Bygdekvinnelag.  Den første Eftasverden ble holdt i januar 1935.  Med unntak av krigsårene har den blitt holdt hvert år siden.  I 1935 da den startet ble medlemmer med ektefeller og voksne barn invitert.  De var benket rundt veldekkede bord med all slags god, gammel norsk mat.  Det ble lagt stor vekt på at maten ble anrettet på gamle fat, trau, kurver o.l.

Bunad var nærmest obligatorisk for dem som hadde det, og det gjorde sitt til at dette ble en festlig kveld av stor verdi!   Foredraget var gjerne av kulturell verdi!

Det var den gangen, bunadene blir ikke tatt frem lenger, men pynter oss gjør vi fortsatt.  Arrangementet er åpent for alle og ektefeller var spesielt invitert, voksne barn er det derimot vanskelig å få med i våre dager! 

 Denne gangen hadde vi med oss litt hver til et flott spekematbord!  Godt drikke fikk vi også!

Kveldens foredragsholder var skogentreprenør Øyvind Isachsen,  som fortalte og viste bilder fra moderne skogbruk.  Her som i jordbruket ellers har det vært en rivende utvikling!  Nå må en kunne mer enn å håndtere en motorsag.  Det finnes også her lover og regler i bøttevis som må overholdes. 

Vi avsluttet med kaffe, is og quiz.  Bordet jeg satt ved vant og fikk en stor pose Twist i premie!

Vi takker for en vellykket og hyggelig kveld!

Bli medlem