Hopp til hovedinnhold

Asker Bygdekvinnelag

"Kvinner Ut" Hva har vi gjort? Hva har vi erfart ?


I forbindelse med avslutningen av prosjektet "Kvinner  Ut"  måtte vi skrive en rapport om de aktivitetene vi hadde hatt i laget vårt. Aktivitetene er tidligere lagt inn på hjemmesiden med bilder. 

 

Litt historikk.  Asker Bygdekvinnelag etablerte i 2012 en gruppe som skulle forsøke å tilby aktiviteter til innvandrere i bygda. Vi tok kontakt med Folkeuniversitetet som har ansvar for introduksjonskursene for flyktninger og innvandrere. De var svært interessert i å samarbeide med oss. Siden da har vi hvert år gjennomført 5 faste arrangementer for elever ved introduksjonskursene. Noen år har vi i tillegg hatt tilbud som har omfattet flere av skolens elever.  «Inkluderingsgruppen», som vi nå kaller oss har således vært helt sentrale i gjennomføringen av prosjektene « Bygdekvinnene åpner bygda» og nå «Kvinner Ut».

«Kvinner Ut». I forbindelse med oppstarten av det siste prosjektet tok vi kontakt med instanser i bygda som arbeider med innvandrergruppen, Kommunen, NAV og Frivillighetssentralen. Vi var interessert i å høre deres tanker om behovet, og om vi kunne kombinere det vi allerede gjorde med nye tilbud. I Asker er det mange tilbud de som har vært her en stund kan benytte seg av, og som blir benyttet. Tilbud som retter seg spesielt mot de som ikke har vært her så lenge er det lite av. Svaret vi fikk fra de vi tok kontakt med var at det var viktig at vi fortsatte å konsentrere vår innsats om elevene på introduksjonskurset. Det burde være vår «nisje» i dette arbeidet. For oss har det selvfølgelig også vært viktig å legge opp dette arbeidet i forhold til den kapasiteten vi har. Ikke minst er dette nødvendig for å kunne ha kontinuitet i arbeidet.  

I dette prosjektet har vi fortsatt med de faste tilbudene vi har hatt til kvinnene, men nå har vi også hatt med mennene. Vi har involvert flere samarbeidspartnere, og gått bredere ut. Aktivitetene varer fra skolens start kl.8.30 og til kl.12.00

Samarbeidspartnere har vært: Folkeuniversitetet, NaKuHel, Asker turlag og lokale ressurspersoner. Alle aktivitetene har blitt bekjentgjort på vår hjemmeside og på Facebook. Turene har i tillegg blitt bekjentgjort på «Hva skjer» siden i vår lokalavis Asker og Bærum Budstikke.  

Aktivitetene har vært:

Blåbærtur 28.8.2017 i Vardåsen. Deltakere: 17 elever fra introduksjonsklassen, 2 lærere, 1 fra turlaget og 7 Bygdekvinner. Til sammen 27 personer. Denne aktiviteten var et tilbud til alle, og ble bekjentgjort bredt.

Epleplukking på Leangen gård 11.10.2017. Deltakere: 8 elever. 1lærer, og 6 bygdekvinner. Til sammen 16 personer. Aktiviteten var et tilbud til elever ved introduksjonsklassen, og til bygdekvinner, bekjentgjort på hjemmesiden og Facebook.

Juleverksted 6.12.17.i lokalene til Folkeuniversitetet. Deltakere: 27 elever, flere lærere, 7 bygdekvinner og 2 ressurspersoner med kompetanse til å binde kranser mm. Til sammen ca.40. Aktiviteten var et tilbud til elever og til bygdekvinner, bekjentgjort på hjemmesiden og på Facebook.  

Vårtur. Kulturhistorisk vandring i området rundt Solvang 8.5.2018. Deltakere: 21 elever, flere lærere og bygdekvinner, og andre interesserte, til sammen ca.40 personer. Aktiviteten et tilbud til alle og bekjentgjort på hjemmesiden, facebook og i Budstikka.

Merknader: Samarbeidet med Folkeuniversitetet har hatt som målsetting å gi kvinner på introduksjonskurset et innblikk i norske tradisjoner og kultur, og fremfor alt bidra til å styrke norskkunnskapene. I dette prosjektet har også mennene blitt med aktivitetene. All kommunikasjon foregår på norsk. Noen har nettopp kommet til Norge og kan bare noen få norske ord, mens andre har vært her lenger og forstår litt mer. Kommunikasjonen blir en blanding av å bruke enkle norske ord, peke, sette ord på, bruke bevegelser, armer og bein, mimikk og masse godt humør, latteren sitter alltid løst, og vi tar ofte en liten trall. Vi møter en gruppe kvinner og menn som er interesserte, nysgjerrige, aktive og hjelpsomme. Det har vært en spennende, lærerik og meningsfull aktivitet for alle som har deltatt. Vi bygdekvinner har fått innblikk i andre kulturer og tradisjoner, og ikke minst kvinnenes situasjon i de ulike landene.

De siste to årene har vi hatt en bestemt lærer å forholde oss til, som også har vært med på alle aktivitetene. Det har vist seg å være veldig viktig både for oss og for skolen. De erfaringene og opplevelsene elevene og læreren får gjennom aktivitetene kan utdypes videre og brukes i undervisningen. 

Vi mener vi har funnet vår «nisje» i dette arbeidet, et arbeid som vi har et ønske om å videreføre. Den store utfordringen vår blir å få nye kvinner til å interessere seg for Bygdekvinnelaget, og for det arbeidet vi driver i Inkluderingsgruppa. Det vil etter hvert bli nødvendig for å kunne opprettholde kontinuitet i dette engasjementet.

Det utvidede perspektivet som har kommet inn med «Kvinner Ut» prosjektet f.eks. det å ha med mennene på flere aktiviteter og å benytte flere samarbeidspartnere har gitt oss nyttige erfaringer. Vi opplever at vi betyr en «forskjell», og det er veldig hyggelig når vi til jul fikk følgende tilbakemelding fra skolen «- for det er jo gull verdt for mine deltakere å få oppleve den norske kulturen på en så tilrettelagt, naturlig og hyggelig måte.

  For inkluderingsgruppa   

Bente