Hopp til hovedinnhold

Borge Bygdekvinnelag

ÅRSMELDINGER

Prolog ved lagets 85-års jubileum

Prolog     -         Borge Bygdekvinnelag  85 år

 

Vi ønsker velkommen til Borge Bygdekvinnelag

Gjester og medlemmer som skal feire denne dag.

 

Det er 85 år siden Borge Bondekvinnelag ble stiftet

Laget er det samme, bare navnet er skiftet

 

Bygdekvinnelag det favner alle uansett yrke

Bare det laget og dets formål vil styrke

 

Samhold, humor og tro på det vi gjør

Ta vare på tradisjoner og bygdefolkets interesser nå som før

 

Både økonomisk, sosialt og på det kulturelle plan

Så den gode ånd må få råde i vårt lag, vår bygd og i vårt land.

 

Når vi igjen skal jubilere

Og årene blir flere og flere

 

Tenker vi alltid tilbake til dem

Som la grunnen til at vårt lag skulle vokse frem

 

Den 8. mai i 1930 på årets vakreste og vel travleste tid

Sammenkalte Marie Karlsen Moum til møte på Moum og der ble det vedtatt at et Bondekvinnelag skulle bli.

 

Og på denne tid, da alt spirer og gror og det er vår

Fikk også laget en solid grobunn som har holdt i 80 år.

 

Det første styret besto av :

Formann Marie Karlsen Moum

Viseformann: Ingebjørg Kjølberg

Kasserer Anna Ekroll

Sekretær: Lene Begby

Styremedlem: Agnes Molteberg 

Det var jo lenge siden og alle disse har gått bort,

Men vi minnes dem og takker for det arbeid de for laget har gjort.

 

Siden har mange styrer og formenn stått

Og alle har de arbeidet godt

 

Om ikke alle navn blir nevnt

Så er ingen glemt, men i protokollene gjemt.

 

Ca 850 møter og andre tilstelninger er holdt i disse år

Fra starten var kontingenten 1 kr.  og 10 øre loddet, så da var det andre kår.

 

Og årene har gått med arbeid til utlodninger, julemesser, konserter og studiering

Vi har fått mange impulser og forståelse for mange nye ting.

 

Kurs i historie, litteratur, naturvern og kulturgramatikk

nupereller, neversøm, plattsøm, hedebosøm, makrame og strikk

 

riverdans, påskepussel, halmarbeider, Østfoldnissen i flere generasjoner,

veving, toving, tinn, lappeteknikk og blomster og dekorasjoner

 

sommerbunad, bunadcape, forklesøm og hvordan sminke seg

melkemat, vin, akevitt, lefser, rømmebrød og leverpostei

 

Trimkvelder hadde vi også i en periode

Vi hadde godt av å trene kroppen, ikke bare hodet

 

Til alt som har hendt, det knytter seg minner,

Ikke minst da vi var vertskap for Hollandske bondekvinner

 

Lenge var vevstua i 2 etg tilholdssted for mange av oss

Det ble vevd mye og mangt med både rosengang og floss.

 

Bøndernes Hus er Bygdekvinnelagets hjem

Hit går også det meste av de penger vi kan skaffe frem

 

Mange hyggelige dager og kvelder vi her har hatt

Også når det er dugnad og kosten må ta fatt

 

 

Dugnader små og store, vasking og med en kaffekos

Og pussing og maling der resultatet får den beste ros.

 

Dugnader små og store, vasking og med en kaffekos

Og pussing og maling der resultatet får den beste ros

 

Til og med gardinene har vi selv brodert

Stoler og bord er blitt restauret

 

På Smaalensmarken stiller vi med lefsedeig og vaffel

På Bondens Marked og Åpen Gård med sveler og kaffe

 

Vispendaden og Hvidstenmarked flere ganger

Mer kaffe, sveler og rømmegrøt og hoppetau mange

 

Kaker har vi i fellesskap bakt og stekt

For å selge på Roald Amundsen-marked

 

Grete Waitz-løp og stavgangkvelder har holdt oss i farten

Skjærviken Lokalsamfunn, vi har vært med fra starten

 

Tirsdagstreff i kirken vi serverte kaffe og kake i mange år

På Frivillighetssentralen er det mange som vår hjelp får

 

Skolelever har fått hjelp til strikking og hekling av staver

Og steketakker har vi gitt til skolene som gaver

 

Program på møtene har vært mange og mye eget sprell

Men også utnyttelse av mat, førstehjelp, mannekengoppvisning og hagestell

 

Vi har deltatt i kurs på fylkesplan som møteledelse og regnskapsføring

Beskjæring av busker, Trivselsbygda og traktorkjøring

 

representanter i styrer på høyere hold har vi også hatt

Inger Johanne Skjelin var ØBKs leder og andre i fylkesstyret satt

 

 

Ta vare på tradisjoner og lære om dette

Kan sies om lagets arbeid med rette

 

Interessen for dette er stor for dem i hus og hytte

Og da må vi vise oss frem og vise at vi er til nytte.

 

Og laget fortsetter i mange nye år

Med ønske om nye medlemmer vi får

 

I kveld skal vi hygge oss og jubilere

Og håper at etter disse 85 år, kommer mange, mange flere.

 

GRATULERER MED DAGEN!

 

 

Ann-Mari Raakil                                          8.5.15