Hopp til hovedinnhold

Brandbu Bygdekvinnelag

Styret i Brandbu Bygdekvinnelag

Styret i Brandbu Bygdekvinnelag

Styret i Brandbu Bygdekvinnelag

Styret i Brandbu BK 2022-2023

Leder er Inger Stensrud Haug, tlf. 922 81 445, e-post: inger@haug-vestre.no
Nettside/FaceBook

Nestleder: Torhild Grønli, tlf. 990 20 469, e-post: torhild.gronli@hadeland-energinett.net

Sekretær - Nettside/FaceBook:  Eva Østen, tlf. 454 02 313, e-post: Eva.Osten@grafiskforgiving.no   

Kasserer: Ingeborg Sæthre, tlf. 957 97 976, isethre@online.no 

Styremedlem: Britt Bildengjerdingen, tlf. 906 53 978

 

Medlemmer av husstyret Bergslia: Inger Stensrud Haug og Torhild Grønli

Revisorer: Solveig Sangnæs og Ingvald Rækstad