Hopp til hovedinnhold

Brandval Bygdekvinnelag

Om oss

Bygdekvinnelaget - møteplass for aktive kvinner

Brandval bygdekvinnelag ble stiftet 10. september 1925.

Lagets formål er å samle alle kvinner som føler tilknytning til bygdemiljøet og som vil gjøre noe for at bygda skal være et godt sted å bo.

Vi er et aktivt lag med ca. 50 medlemmer. Disse er fordelt i 4 grender, hovedsakelig ut fra hvor de bor. Hver grend har ei grendekvinne som leder/styret henvender seg til i forbindelse med informasjon som skal til medlemmene. Grendekvinne"vervet" går på omgang blandt medlemmene og skiftet skjer på årsmøtet.

Vi har 10 medlemsmøter/temamøter + en uformell "Seinsommer-kos" i august. Møtedag er 2. tirsdag i måneden, bortsett fra årsmøtet som legges til uka etter skolens høstferie. Seinsommer-kosen blir lagt til en valgfri dag etter skolestart i august. 

Medlemsmøtene arrangeres av ansvarlig grend, jfr. årsplanen. Grenda har ansvar for bespisning, utlodning og rydding etter møtet. Alle i møteansvarlig grend leverer 2 gevinster til utlodning.

Bygdekvinnelaget deltar på Brandval historielags Tundag på bygdetunet, Skineb, i juni, og på Åpen gård på Klokkertunet i august. Deltagelse på disse arrangementene går på omgang blant grendene.

Frivillige bygdekvinner stiller på dugnad når Brandval IL arrangerer fotballcup i mai.

beretning_2016-2020_95_ar.pdf brandval_bygdekvinnelag_90_ar.pdf brandval_bygdekvinnelag_85_ar.pdf brandval_bygdekvinnelag_80_ar.pdf brandval_bygdekvinnelag_75_ar.pdf