Medlemane i Breim Bygdekvinnelag i arbeid med laging av kompar.
Servering av komparar.
Sigrun Seime og Gudrun Hjelle i arbeid.
Kompardag i Breimshallen

Komparsøndag i Breimshallen

Søndagsmiddag i Breimshallen 04. februar 2017

Breim Bygdekvinnelag har laga ein ny tradisjon med å servere kompar til søndagmiddag i Breimshallen.

Dette var 5. gongen det er arrangert, dei siste gongane er det blitt anna kvart år.  Det var laga 200 porsjonar og servert kaffi og kaker etterpå.

Og bygdefolket kom, folk som hadde vore på fjellet kom. So slapp dei å lage middag sjølve.  Alt vart seldt og praten gikk triveleg. 

Bli medlem