Bu og Ringøy Bygdekvinnelag

Velkommen til Bu og Ringøy Bygdekvinnelag.

Leder: Gerd Rosten Bu
Tlf. 97 16 99 04
E-post: gerd.bu@outlook.com

Aktuelt

Nysteikte mjølkekaker er alltid populært

Hordaland
Bli medlem