Hopp til hovedinnhold

Fyresdal Bygdekvinnelag

Høyring ny politisk plattform
Leiar Gunlaug innleia møte
Ellen Margrethe leia gjennomgangen

Høyring - ny politisk plattform


Ondag 10. november hadde vi medlemsmøte med gjennomgang av NBK sitt framlegg til ny politisk plattform i møterom Roan i Fyresdal næringshage.

8 damer var med på ein gjennomgang av den utsendte høyringa på ny politisk plattform.

Dei frammøtte sette seg inn høyringsnotatet, vi synes det er mykje bra som står der, men det er mykje tekst, og det var mykje nytt. 

Ellen Margrethe hadde gjort ein stor jobb med å sette seg godt inn i foreslåtte endringar og losa oss gjennom dokumentet.

Vi kom med våre forslag på det tilsendte svarbrevet, mykje gjekk på forenkling. 

Vi synes vi fekk ein god gjennomgang.

Takk til alle som møtte fram.