Hopp til hovedinnhold

Gloppen Bygdekvinnelag

Velkomen til Gloppen Bygdekvinnelag si heimesida

Styret i Gloppen bygdekvinnelag vil ynskje velkomen til heimesida vår. Her vil du finne informasjon om Gloppen bygdekvinnelag t.d. årsmeldingar,møteplan og komande hendingar. I tillegg vil vi legge ut informasjon og bilete frå aktivitetar. Medlemane vert oppmoda om å kome med innspel til sida.

Dersom det er stoff du vil ha publisert, ta kontakt med :

Grete Liv Tisthamar tlf: 41690050. e-post- grete.tisthamar@enivest.net

Marit E Larssen tlf: 99724798; e-post: maritelisabethlarssen@gmail.com