Historie - fra 1936 til år 2000

Her finner dere eldre presseklipp og scannede referat fra protokollene fra lagets start i 1936 og videre møteplaner og årsmeldinger fram til tusenårsskiftet. Fra 2001 og framover ligger referat, årsplaner, årsmeldinger og referat under fanen REFERAT

01.

nov

Hillestad Bygdekvinnelag

06.

nov

Hillestad Bygdekvinnelag
Bli medlem