Referat fra aksjon «bygg»

 

Lørdag 13.oktober deltok Holla Bygdekvinnelag i denne aksjonen ved å dele ut poser med byggprodukter.

 

 

Vi sto på utsiden av Coop Extra.
I posene var det

  • en prøve på Middagsbygg
  • en prøve på Bygg og havregrøt
  • et hefte med oppskrifter.
     

Vi hadde bestilt 80 poser, men fikk bare 50 da det hadde vært stor respons på aksjonen.

Utdelingen ble godt mottatt, og vi benyttet anledningen til å dele ut vervebrosjyrer og fortalte om det lokale bygdekvinnelaget. Det var et par stykker som ble interessert i å bli medlem.
Vi sto der car 1,5 time, og da var vi tomme for poser.
Vellykket.

 

Bli medlem