Ville vekster

Tema for kvelden var «Ville vekster». Ingunn Gårodden var invitert for å snakke fortrinnsvis om de mest kjente av vekstene vi finner i nærområdet.

Utenfor Søve viste hun oss de mest kjente vekstene som vi kunne finne i nærmiljøet, og hun forklarte når de var best å plukke, og hva vi kunne bruke dem til. Hun plukket med seg vekster i en kurv som hun tok med inn i auditoriet hvor informasjonen fortsatte. De mest aktuelle og kjente hun tok for seg var: Brennesle, skvalderkål, meldestokk, løvetann, geitrams, granskudd, ramsløk, karvekål, bergmynte og div. andre. Felles for de fleste var å plukke de nye skuddene.

Bli medlem