Hopp til hovedinnhold

Meisingset Bygdekvinnelag

Om oss

Litt om oss og om historien til Meisingset bygdekvinnelag.

Meisingset Bygdekvinnelag er en fortsettelse av Meisingset Bondekvinnelag som ble starta 14. februar 1928.

De gamle protokollene viser at laget hadde et opphold fra 1940 - 1948.

Bondekvinnelaget ble reorganisert i mars 1960 og hadde et oppstartmøte der Anne Oddrun Bergslid ble valgt til leder.

Norges Bygdekvinnelag bestemte i 2001 at Bondekvinnelagene skulle skifte navn til Norges  Bygdekvinnelag, og på denne måten inkludere flere bygdekvinner.

 

Styret 2023

Leder: Kristin Sættem
Nestleder: 
Studieleder: Ingunn Talgø
Styremedlem/kasserer: Jeanne Hoseth Rosvold
Sekretær: Sølvi Olderkjær Bergslid
1. Vara: Anne Sigrid Bråthen Hafsås
2. Vara: Sylvi Heringstad
Nettansvarlig: Turid Sæterli

img033_0.pdf img0332.pdf